VẤN ĐỀ - TIÊU ĐIỂM

Chương trình Mục tiêu Quốc gia (CTMTQG) xây dựng nông thôn mới trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, với mục tiêu chủ đạo là xây dựng nông nghiệp, nông thôn với cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ. Phát triển nông thôn hướng đến mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, hài hòa giữa các vùng, tạo sự chuyển biến nhanh hơn ở các vùng còn nhiều khó khăn.

Ngay từ khi Chương trình thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới được tổ chức triển khai, để thống nhất đầu mối triển khai thực hiện các nhiệm vụ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết ...
Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (Đoàn) Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP) được thành lập ngày 29 tháng 7 năm 2004 theo Quyết định số 58/QĐ-TNCN của Đoàn ...
Đại hội có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Minh Huệ, Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương, đồng chí Ngô Quang Trung, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục CTĐP và toàn ...
Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tuyên truyền đến toàn bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục và các tổ chức, cá nhân có liên quan hiểu rõ ý ...
Tham dự buổi công bố các Quyết định về công tác cán bộ, có các đồng chí Lãnh đạo Cục; đại diện Lãnh đạo Văn phòng Cục; Lãnh đạo và công chức, người lao động ...
Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, Chính phủ đã giao Bộ Công Thương xây dựng ...
Phát biểu khai mạc hội nghị về Cơ chế chính sách quản lý, phát triển cụm công  nghiệp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho hay: Hội nghị ngày ...
Tháo gỡ vướng mắc về cơ chế phát triển cụm công nghiệp Sáng 21/4, tại Bà Rịa- Vũng Tàu, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị về cơ chế, chính sách phát triển ...
Dự và chỉ đạo Hội nghị có Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Thứ trưởng Phan Thị Thắng và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. Tại Hội nghị, ông Ngô ...
Trong bối cảnh hiện nay, tình hình suy giảm kinh tế toàn cầu nhanh hơn dự kiến, đã ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp và xuất nhập khẩu Quý I năm ...