THÔNG BÁO - KẾ HOẠCH

Bộ Công Thương hiện đã kết nối 17 nhóm DVCTT với Cơ chế một cửa quốc gia (VNSW). Tổng số hồ sơ thực hiện trên VNSW trong 06 tháng đầu năm 2021 là 142.700 hồ sơ.

Trong 06 tháng đầu năm 2021, Bộ Công Thương đã triển khai, thực hiện được một số nội dung công việc đã đặt ra từ đầu năm, cụ thể như sau: 1. Triển khai dịch vụ công trực tuyến tại ...
1. Thời gian, địa điểm - Thời gian: ½ ngày, từ 8h00 ngày 02/7/2021 (Thứ 6). - Địa điểm trực tuyến: + Tại Bộ Công Thương: Phòng họp trực tuyến của Tổng ...
Theo đó, Quỹ hợp tác xã có chức năng và nhiệm vụ như sau: Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn trong nước và ngoài nước, các nguồn tài ...
Theo đó, có 6 lĩnh vực tư vấn ngành Kế hoạch và Đầu tư gồm: Tư vấn về thành lập và vận hành doanh nghiệp, tư vấn về quản trị và phát ...
Tham dự Lễ ký có Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng, lãnh đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Vụ Kế hoạch, Chánh Văn phòng Bộ và ...
Thứ nhất, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm yêu ...
Bộ Công Thương cho biết tính đến hết năm 2020, Bộ đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa tổng cộng 880 điều kiện trên tổng số 1.216 điều kiện (chiếm 70%). ...
Hội chợ nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thành tựu kinh tế của tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Trưng bày, ...
Công tác bình chọn nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị ...
Theo Quyết định 27/2020/QĐ-TTg, 02 loại hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan, bao gồm: Thuốc lá điếu có nhãn hiệu 555, Esse không có xuất xứ Việt Nam ...