THÔNG BÁO - KẾ HOẠCH

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Văn bản 8894/VPCP-KTTH gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục để giao kế hoạch vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG).

Để kịp thời giao kế hoạch vốn năm 2021 cho các chương trình MTQG: Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chương trình MTQG xây dựng ...
Theo đó, mục tiêu chung của Chương tình là góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng ...
Theo đó, mục đích của Kế hoạch là tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung chương trình, nhiệm vụ Đề án “Phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Bình Phước ...
Theo đó, Quan điểm của Nghị quyết là: Phát triển công nghiệp dựa vào các dự án lớn trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch, đặc thù của địa phương, trong đó ...
Theo đó, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (Liên minh HTXVN) là tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và tổ chức ...
Theo đó, với mục đích là nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân từ đó rút ra bài học kinh nghiệm ...
Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX Theo đó, định hướng hoạt động năm 2022 cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát ...
Theo đó, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năng động, hiệu quả góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa ...
Trong 06 tháng đầu năm 2021, Bộ Công Thương đã triển khai, thực hiện được một số nội dung công việc đã đặt ra từ đầu năm, cụ thể như sau: 1. ...
1. Thời gian, địa điểm - Thời gian: ½ ngày, từ 8h00 ngày 02/7/2021 (Thứ 6). - Địa điểm trực tuyến: + Tại Bộ Công Thương: Phòng họp trực tuyến của Tổng ...