Ngày 31/7/2023, Cục Công Thương địa phương và Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang đã phối hợp ban hành Kế hoạch số 19/KH-CTĐP-SCT về kế hoạch tổng thể tổ chức Hội nghị ngành Công Thương lần thứ IX, Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XIII và Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2023 và Kế hoạch số 20/KH-CTĐP-SCT về kế hoạch tổ chức Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ IX - năm 2023 tại tỉnh Hậu Giang.

Theo nội dung Kế hoạch, các Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành Công Thương, kết quả thực hiện công tác khuyến công khu vực phía Nam năm 2022 và 8 tháng đầu năm 2023, đề ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 4 tháng cuối năm 2023. Bên cạnh đó, tăng cường trao đổi thông tin giữa Lãnh đạo Bộ Công Thương, các đơn vị thuộc Bộ và các địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước của ngành Công Thương tại các địa phương. Đồng thời, tạo điều kiện để Sở Công Thương và các Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Công Thương thực hiện nhiệm vụ về khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam trao đổi thông tin, kinh nghiệm; hỗ trợ hợp tác cùng nhau góp phần phát triển ngành Công Thương.

Tại hội chợ triển lãm sẽ trưng bày, giới thiệu tiềm năng phát triển các mặt hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu của doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam nhằm tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn góp phần ổn định sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Dự kiến chuỗi sự kiện ngành Công Thương khu vực phía Nam năm 2023 tại Hậu Giang sẽ diễn ra từ ngày 05/10 - 11/10/2023.

Chi tiết:

- Kế hoạch số 19/KH-CTĐP-SCT xem tại đây

- Kế hoạch số 20/KH-CTĐP-SCT xem tại đây.

 

VTMH - QLKC.

Ảnh: NTB sưu tầm