Ngày 18/7/2023, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 462/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị ngành Công Thương và các Hội nghị, Hội chợ các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2023 tại tỉnh Đắk Nông.

Đây là dịp để ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung - Tây Nguyên gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối, cùng hỗ trợ, hợp tác để phát triển lĩnh vực công nghiệp và thương mại; Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành Công Thương, hoạt động khuyến công của 15 tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung - Tây Nguyên trong năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2023, dự kiến mục tiêu nhiệm vụ năm 2024. Đồng thời, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp giao thương, học tập, trao đổi kinh nghiệm; quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thị trường. Mở rộng giao lưu hợp tác kinh tế giữa các ngành, các địa phương trong khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và các tỉnh, thành phố trong cả nước; liên kết hoạt động và hỗ trợ để cùng phát triển, góp phần nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

Dự kiến Hội nghị ngành Công Thương và các Hội nghị, Hội chợ các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 26/10 - 01/11/2023 tại Đắk Nông.

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây.

LTT - QLKC

Tin đã đăng