VẤN ĐỀ - TIÊU ĐIỂM

Ngày 10/04/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 821/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Theo đó, Bộ Công Thương công bố 01 thủ tục hành chính cấp tỉnh về Thành lập/mở rộng cụm công nghiệp. Trình tự thực hiện Bước 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức nộp hồ sơ thành lập ...
Chương trình có sự tham dự của đại diện Đảng uỷ Cục Công Thương địa phương, đại diện Công đoàn Cục, Công đoàn thành viên Trung tâm 1; nguyên cán bộ các ...
Thời gian qua, công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN) trên phạm vi cả nước được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng ...
Theo đó, Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công thương năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024 và các ...
Ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp ...
Hội nghị được tổ chức ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Chỉ thị về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ ...
1. Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức - Thời gian: ½ ngày, từ 8h00 thứ Sáu ngày 16/02/2024 - Hình thức tổ chức Hội nghị: Hội nghị tổ chức tại ...
Nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác của từng đơn vị trong Khối, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ giao cho ...
Năm 2024 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2020-2025, là ...
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công. Dự hội nghị có ...