HOẠT ĐỘNG CÔNG THƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG

Sản xuất công nghiệp quý II/2024 của tỉnh Bắc Ninh có sự khởi sắc đáng kể, với giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 9,89%.

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 của Cục Thống kê Bắc Ninh cho thấy, tăng trưởng được thúc đẩy ở cả 3 khu vực: Công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Cùng ...
Theo đó, Quyết định này thay thế cho các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương: Quyết định số 1214/QĐ-BCT ngày 22 tháng 6 năm 2022 về việc hướng dẫn thực hiện ...
Theo Kế hoạch, các Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành Công Thương, đánh giá kết quả thực hiện công tác khuyến công ...
Nhìn vào con số thống kê có thể thấy, công nghiệp chế biến chế tạo và sản xuất phân phối điện là hai “lực kéo” mạnh mẽ đối với tăng trưởng công nghiệp ...
Thông tin tại cuộc họp về tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 3 tháng đầu năm 2024, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Bùi Huy ...
Cụ thể, Quyết định số 03/2024/QĐ-TTg ngày 7/3/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính ...
Bước tiến dài Nhìn lại chặng đường hơn 13 năm qua, ông Nguyễn Trường Ca, Chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh, huyện Phong Ðiền, chia sẻ: Quá trình thực hiện chương trình ...
Theo Quyết định, các xã khu vực II, khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven ...
2 tháng, IIP ước tính tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước Ngày 29/2, Tổng cục Thống kê công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và ...
Tin vui ở nhiều địa phương Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, sản xuất công nghiệp tháng 1/2024, khu vực công nghiệp phục hồi mạnh; chỉ số sản xuất công nghiệp ...