Tin mới
Thực hiện Quyết định số 4796/QĐ-BCT ngày 24/12/2018 của Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2019, Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham mưu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 155/KH-UB ngày 02/7/2019 về Tổ chức Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn và làng nghề Huế năm 2019.
 Hội chợ thực hiện theo Chương trình khuyến công quốc gia năm 2019, trong đó nguồn khuyến công quốc gia sẽ hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia Hội chợ (hỗ trợ 80% kinh phí thuê gian hàng của 200 gian).  Hội chợ dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 07 ngày, từ ngày 28/8/2019 đến ...
VẤN ĐỀ - TIÊU ĐIỂM
Ngày 29 tháng 7 năm 2019, tại Phòng họp tòa nhà Bộ Công Thương, số 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Quang Huy ...
HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG
Nhằm tiếp tục triển khai các hoạt động khuyến, UBND tỉnh Đăk Nông đã ban hành Quy định về hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh, quy định về đối tượng áp dụng, ngành nghề được hưởng kinh phí ...
VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH
THỊ TRƯỜNG - ĐẦU TƯ
DOANH NGHIỆP - LÀNG NGHỀ
Trong năm 2019, Sở Công Thương Hà Nội sẽ tổ chức lớp truyền nghề thủ công mỹ nghệ cho 1.300 lao động nông thôn; hỗ trợ 14 cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn Thành phố có ...