Tin mới
Trong năm 2019, Sở Công Thương Hà Nội sẽ tổ chức lớp truyền nghề thủ công mỹ nghệ cho 1.300 lao động nông thôn; hỗ trợ 14 cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn Thành phố có dự án đầu tư thiết bị và ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện đại vào sản xuất.
Sở Công Thương Hà Nội vừa thông tin về việc thực hiện đào tạo nghề, truyền nghề thủ công mỹ nghệ cho các lao động nông thôn và hỗ trợ, tạo điều kiện cho các sở ngành nghề công nghiệp nông thôn trên địa bàn Thành phố. Theo đó, Sở Công Thương tiến hành khảo sát các chương trình khuyến công năm 2019, gồm ...
VẤN ĐỀ - TIÊU ĐIỂM
Trong 2 năm 2019- 2020, Nghệ An dự kiến hoàn thiện hệ thống các công trình điện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn xã nông thôn mới ...
HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG
Dưới sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công, các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, từ đó nâng ...
VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH
Ngày 08 tháng 4 năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 ...
THỊ TRƯỜNG - ĐẦU TƯ
Thời gian qua, lĩnh vực xuất khẩu tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những nhân tố quan trọng góp phần cho tăng trưởng chung của kinh tế tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn nhiều ...
DOANH NGHIỆP - LÀNG NGHỀ
Trong năm 2019, Sở Công Thương Hà Nội sẽ tổ chức lớp truyền nghề thủ công mỹ nghệ cho 1.300 lao động nông thôn; hỗ trợ 14 cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn Thành phố có ...