Tin mới
Năm 2021 là năm thứ 2, chính sách khuyến công địa phương của tỉnh Long An được triển khai theo Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND (thay thế Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND) với nhiều nội dung mới được bổ sung và định mức hỗ trợ tăng đáng kể so với Quyết định 61/2014/QĐ-UBND.
Trong tổng 1,4 tỷ đồng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Long An dành trên 910 triệu đồng để hỗ trợ cho 7 cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, hộ kinh doanh ứng dụng dây chuyền sản xuất tự động, máy móc, thiết bị vào quy trình sản xuất ...
VẤN ĐỀ - TIÊU ĐIỂM
HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG
Năm 2021 là năm thứ 2, chính sách khuyến công địa phương của tỉnh Long An được triển khai theo Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND (thay thế Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND) với nhiều nội dung mới được ...
VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH
Ngày 13/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1162/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025 (Chương trình).
THỊ TRƯỜNG - ĐẦU TƯ
Hà Tĩnh hiện có 23 CCN với tổng diện tích 615,46ha. Các dự án trong CCN đã giải quyết việc làm cho gần 5.000 lao động với giá trị sản xuất hàng năm đạt gần 4.000 tỷ ...
DOANH NGHIỆP - LÀNG NGHỀ
Việt Nam được mệnh danh là đất nước của làng nghề. Trong những năm qua, các làng nghề truyền thống đã tạo ra các giá trị đặc trưng, các sản phẩm tiêu biểu mang ...