Tin mới
Ngày 11/10, Cục Công Thương địa phương (CTĐP) đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN). Tham dự và chủ trì Hội nghị hội nghị có ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương; ông Phan Bá Trường, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên
Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN  (Nghị định số 68) không còn phù hợp với thực tế, gây khó khăn trong công tác triển khai. Cụ thể, theo Luật Quy hoạch có hiệu lực từ ngày 1/1/2019, quy hoạch phát triển CCN cấp tỉnh tiếp ...
HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG
VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH
Ngày 11/10, Cục Công Thương địa phương (CTĐP) đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng ...
THỊ TRƯỜNG - ĐẦU TƯ
Chương trình hợp tác chiến lược quốc gia giữa Chính phủ Việt Nam và Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) có mục tiêu bao trùm là tăng thu nhập một cách bền vững cho các hộ sản ...
DOANH NGHIỆP - LÀNG NGHỀ
Công ty TNHH MTV Sản xuất tinh dầu Kim Vui là một trong những đơn vị trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất tinh dầu tràm truyền thống tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Các sản phẩm của Kim Vui đa ...