Tin mới
Ngày 8/6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng – Chủ tịch Hội đồng bình chọn đã chủ trì cuộc họp Hội đồng, Ban Giám khảo bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023. Thành phần dự họp là thành viên của Hội đồng, Ban Giám khảo bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023 
Theo báo cáo của Cục Công Thương địa phương – Cơ quan Thường trực Hội đồng: Năm 2022, Cục Công Thương địa phương (CTĐP) chủ trì tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực (phía Bắc, phía Nam, miền Trung - Tây Nguyên), công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực cho 465 sản ...
VẤN ĐỀ - TIÊU ĐIỂM
Ngày 26 tháng 5 năm 2023, tại Hội trường P.101, tầng 1, 25 Ngô Quyền, Hà Nội, Công đoàn Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP) đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Cục lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028.
HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG
VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH
Ngày 15 tháng 5 năm 2023, Cục Công Thương địa phương (CTĐP) đã ban hành Công văn số 400/CTĐP-QLKC gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị triển khai xây dựng kế hoạch khuyến ...
THỊ TRƯỜNG - ĐẦU TƯ
DOANH NGHIỆP - LÀNG NGHỀ