Tin mới
Những năm qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm của tỉnh, đặc biệt là các sản phẩm nông sản đặc sản đã được tiêu thụ rộng rãi và được thị trường biết đến.
Năm 2018, 2019, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã tổ chức các tuần hàng giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản của tỉnh tại hệ thống siêu thị Hapro và Big C và đã hỗ trợ đưa các sản phẩm vào tiêu thụ tại hệ thống siêu thị như: Miến Giới Phiên ...
VẤN ĐỀ - TIÊU ĐIỂM
Sáng 5/6/2020, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam đã tổ chức Hội nghị “Hỗ trợ doanh nghiệp SMEs tận dụng cơ hội, thực thi hiệu quả ...
HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG
Những năm qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu ...
VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH
Các địa phương đang nghiên cứu, triển khai đồng bộ các giải pháp trong thời gian tới nhằm khôi phục sản xuất kinh doanh, nhất là hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
THỊ TRƯỜNG - ĐẦU TƯ
Sở Công Thương Hải Phòng đã dự thảo Đề án “Xây dựng chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (CCN) do ngân sách thành phố đảm bảo giai đoạn 2020 - 2025”, với tổng kinh ...
DOANH NGHIỆP - LÀNG NGHỀ
Sau 10 năm thực hiện Đề án phát triển làng nghề giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. Hoạt động của các làng nghề đã góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tạo ...