Tin mới
Theo Bộ Công Thương, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng ở 60 địa phương và giảm ở 3 địa phương trên cả nước.
Tin vui ở nhiều địa phương Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, sản xuất công nghiệp tháng 1/2024, khu vực công nghiệp phục hồi mạnh; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 1/2024 ước tăng 18,3% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 19,3%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng ...
VẤN ĐỀ - TIÊU ĐIỂM
Sáng ngày 16/2/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đánh giá tình hình sản xuất công ...
HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG
Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu thông qua hoạt động tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu là một trong những nội dung của hoạt động khuyến công được quy định tại Nghị ...
VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH
DOANH NGHIỆP - LÀNG NGHỀ
Yên Thành là xã miền núi, nằm ở phía Tây Nam huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Nơi đây có làng gốm Bồ Bát - được xem là làng nghề gốm sứ thuở sơ khai, là “tổ nghề” của làng gốm ...