Tin mới
Năm 2021, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh đạt những kết quả khả quan. Đặc biệt thông qua các đề án đã giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT), hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh chủ động ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Từ hiệu quả hoạt động khuyến công đã tạo động lực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh (Trung tâm) đã bám sát các cơ sở CNNT trên địa bàn; tổ chức tốt hoạt động khảo sát nhu cầu của các cơ sở cũng như nhu cầu đăng ký của các huyện, thành phố; tổng hợp, xây dựng các đề án khuyến công trình Sở Công thương thẩm định, gửi Cục Công ...
HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG
Năm 2021, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh đạt những kết quả khả quan. Đặc biệt thông qua các đề án đã giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT), hợp tác xã, hộ sản xuất kinh ...
VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH
Ngày 09/12/2021, Hội đồng dân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND (Nghị quyết 22) quy định một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn ...
THỊ TRƯỜNG - ĐẦU TƯ
 Năm 2021, toàn tỉnh Quảng Ninh đã quyết tâm cao trong củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu. Bên cạnh vừa tập trung sản xuất ...
DOANH NGHIỆP - LÀNG NGHỀ
Vừa qua, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy ...