Tin mới
Sản xuất công nghiệp quý II/2024 của tỉnh Bắc Ninh có sự khởi sắc đáng kể, với giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 9,89%.
Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 của Cục Thống kê Bắc Ninh cho thấy, tăng trưởng được thúc đẩy ở cả 3 khu vực: Công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Cùng với đó, tình hình biến động giá cả trên địa bàn cũng được kiểm soát, các cân đối lớn đảm bảo; bảo đảm tốt ...
VẤN ĐỀ - TIÊU ĐIỂM
Tiếp nối đà phục hồi từ cuối năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, sản xuất công nghiệp tiếp tục cho thấy xu hướng tích cực. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, IIP ước tính tăng 6,8 ...
HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG
Đề án khuyến công quốc gia điểm giai đoạn 2022-2024 được Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Kiên Giang (gọi tắt là Trung tâm) triển khai đến nay đã được phát huy tốt hiệu quả ...
VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH
HOẠT ĐỘNG CÔNG THƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG
DOANH NGHIỆP - LÀNG NGHỀ
Ngày 07/5/2024, Cục Công Thương địa phương ban hành Công văn số 413/CTĐP-TTCN về việc gửi hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2024.