Tin mới
Mới đây, tại thành phố Lạng Sơn, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình khuyến công tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2020 cho 4 đơn vị có sản phẩm đạt giải. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đoàn Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
  Trong 4 năm (2017-2020), hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn thực hiện 45 đề án khuyến công, trong đó có 05 đề án khuyến công quốc gia và 40 đề án khuyến công địa phương, với tổng kinh phí 6,9 tỷ đồng (KCQG là 1,9 tỷ đồng và ...
HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG
Mới đây, tại thành phố Lạng Sơn, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình khuyến công tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn ...
VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH
Sau một thập kỷ nỗ lực không ngừng, Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã hoàn tất quá trình phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định này sẽ chính thức có hiệu lực ...
THỊ TRƯỜNG - ĐẦU TƯ
Để đón "sóng" dịch chuyển đầu tư, các doanh nghiệp (DN) công nghiệp hỗ trợ (CNHT) Việt Nam đang nỗ lực tự "làm mới" để có cơ hội tham gia cung ứng nguyên, phụ liệu cho chuỗi sản xuất toàn ...