Tin mới
Đến nay, Bắc Giang có 537 doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoạt động trở lại với hơn 150.000 công nhân. Hiện còn 58 doanh nghiệp dừng hoạt động.
Theo thông tin từ UBND tỉnh Bắc Giang, đến ngày 19/7, toàn tỉnh có 537 doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoạt động trở lại với 150.000 công nhân. Trong đó khu công nghiệp có 346 doanh nghiệp với 103.000 công nhân. Toàn bộ 30/30 cụm công nghiệp hoạt động trở lại với 191 doanh nghiệp, 49 ...
THỊ TRƯỜNG - ĐẦU TƯ
Ấn Độ là thị trường xuất khẩu tiềm năng nhưng cũng chứa nhiều rủi ro vì vậy các doanh nghiệp Việt Nam nên thận trọng và sử dụng các kênh hợp tác chính thống là giải pháp hữu ích, “an ...
DOANH NGHIỆP - LÀNG NGHỀ
Đến nay, Bắc Giang có 537 doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoạt động trở lại với hơn 150.000 công nhân. Hiện còn 58 doanh nghiệp dừng hoạt động.