Tin mới
Hội nghị Tổng kết công tác nhiệm vụ năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Công Thương địa phương được tổ chức ngày 5/1 với sự tham dự chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng.
Năm 2022 Cục đã hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao với hiệu quả tốt. Tiêu biểu, Cục đã phối hợp chặt chẽ và theo dõi sát ngành công thương địa phương. Trong đó, chuỗi sự kiện Hội nghị ngành Công Thương, Hội nghị công tác Khuyến công, Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu và Lễ tôn vinh sản ...
VẤN ĐỀ - TIÊU ĐIỂM
HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG
Ngày 30/11/2022, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 281/KH-UBND về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2023. Đây là năm đầu tiên tỉnh ...
VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH
DOANH NGHIỆP - LÀNG NGHỀ