Tin mới
Những năm gần đây, do chịu tác động của dịch bệnh Covid-19 nên tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) nói riêng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, việc triển khai các chương trình, đề án khuyến công nhằm hỗ trợ, động viên các cơ sở, doanh nghiệp CNNT là hết sức cần thiết trong bối cảnh kinh tế hiện nay.
Hàng năm, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp được sự chỉ đạo của Sở Công Thương đã triển khai các đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh với kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ trung bình là 1,2 tỷ đồng, kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ trung bình là 450 triệu đồng. Các ...
VẤN ĐỀ - TIÊU ĐIỂM
Chiều ngày 15/10/2021, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị trực tuyến khối Công Thương địa phương với 63 tỉnh, thành phố để đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm ...
HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG
Những năm gần đây, do chịu tác động của dịch bệnh Covid-19 nên tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) nói riêng trên địa bàn tỉnh ...
VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH
THỊ TRƯỜNG - ĐẦU TƯ
Hà Tĩnh hiện có 23 CCN với tổng diện tích 615,46ha. Các dự án trong CCN đã giải quyết việc làm cho gần 5.000 lao động với giá trị sản xuất hàng năm đạt gần 4.000 tỷ ...
DOANH NGHIỆP - LÀNG NGHỀ