Tin mới
Thời gian qua, TP. HCM đã tăng cường thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và các dịch vụ khuyến công, nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa; tạo việc làm, tăng thu nhập và góp phần xây dựng nông thôn mới.
Trên địa bàn TP. HCM hiện có 17.681 cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh hoạt động trong các ngành nghề: Chế biến thủy sản – thực phẩm- nông sản, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, cơ khí. Các sản phẩm từ tổ yến, khô cá, mật ong, cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ… là những sản phẩm thế mạnh của ...
HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG
Thời gian qua, TP. HCM đã tăng cường thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và các dịch vụ khuyến công, nhằm thúc ...
VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 04/2022/TT-BCT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND huyện, quận ...
THỊ TRƯỜNG - ĐẦU TƯ
Trong những năm qua, tỉnh có nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích và hỗ trợ phát triển sản xuất, nhờ đó tạo ra nhiều sản phẩm đặc trưng, đặc hữu mang thương hiệu của địa phương. Song, trước xu ...
DOANH NGHIỆP - LÀNG NGHỀ
Là đơn vị nhiều năm đồng hành cùng các cơ sở, doanh nghiệp làm nghề tiểu thủ công nghiệp (TTCN), Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng tỉnh Thanh Hóa (TTKC) luôn nhận thức được vai trò và ...