VẤN ĐỀ - TIÊU ĐIỂM

Các doanh nghiệp công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ (CNHT) TP. Hồ Chí Minh cần nâng cao giá trị gia tăng để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu và tiến sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Khó tham gia chuỗi cung ứng Là doanh nghiệp sản xuất các thiết bị cơ khí cho các tập đoàn lớn trên thế giới, trong đó có hãng xe điện Tesla, ông Nguyễn Văn Trí - Tổng giám đốc Công ty ...
Tham dự buổi lễ còn có Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng; ông Hoàng Quốc Vượng – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nguyên ...
Phát triển kinh tế địa phương là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu xây dựng nông ...
Ngay sau khi thành lập, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục đã tập trung vào nhiệm vụ xây dựng cơ chế, chính sách và các văn bản quy phạm ...
Ngay từ khi Chương trình thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới được tổ chức triển khai, để thống nhất đầu mối triển khai thực hiện các nhiệm vụ, Bộ ...
Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (Đoàn) Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP) được thành lập ngày 29 tháng 7 năm 2004 theo Quyết định số 58/QĐ-TNCN của Đoàn ...
Đại hội có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Minh Huệ, Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương, đồng chí Ngô Quang Trung, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục CTĐP và toàn ...
Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tuyên truyền đến toàn bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục và các tổ chức, cá nhân có liên quan hiểu rõ ý ...
Tham dự buổi công bố các Quyết định về công tác cán bộ, có các đồng chí Lãnh đạo Cục; đại diện Lãnh đạo Văn phòng Cục; Lãnh đạo và công chức, người lao động ...
Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, Chính phủ đã giao Bộ Công Thương xây dựng ...