VẤN ĐỀ - TIÊU ĐIỂM

Tiếp nối đà phục hồi từ cuối năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, sản xuất công nghiệp tiếp tục cho thấy xu hướng tích cực. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, IIP ước tính tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 giảm 2,0%).

Theo báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 5 năm 2024, Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Việt Nam trong tháng 5/2024 đạt 50,3 điểm ...
Theo đó, thực hiện Quyết định số 3396/QĐ-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm ...
Theo đó, thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024 và Quyết định số 45/QĐ-CTĐP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Cục trưởng Cục CTĐP, từ ngày 27/5 đến ngày 28/5/2024, Đoàn công ...
Tham dự Hội ngh gồm có các đồng chí Lãnh đạo Bộ Công Thương, Lãnh đạo thành phố Hà Nội; Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; Đại diện ...
Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở Công Thương, Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; ...
Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu Bộ Công Thương có đại diện các Bộ (Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an), các đơn vị thuộc Bộ Công Thương; tại ...
Nghị định đồng bộ với các văn bản pháp luật liên quan Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Nghị định số 32/2024/NĐ-CP (Nghị định 32) ngày 15/3/2024 của Chính ...
Nghị định có 5 chương và 20 Điều: - Chương I. Quy định chung (gồm 05 Điều từ Điều 1 đến Điều 5): Chương này chủ yếu quy định Phạm vi điều chỉnh, đối ...
Nghị định số 32/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2024, có một số điểm mới nổi bật và một số thay đổi đáng chú ý so ...