HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG

Căn cứ vào Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch khuyến công tỉnh Khánh Hòa năm 2021, vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành 06 quyết định phê duyệt và hỗ trợ kinh phí thực hiện 06 đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất với tổng số tiền hỗ trợ 770 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Cụ thể, có 05 đề án khuyến công được UBND tỉnh phê duyệt và mức hỗ trợ là 130 triệu đồng gồm: đề án sản xuất ngói xi măng của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và Đầu tư ...
Thông qua hỗ trợ xúc tiến thương mại đã giúp các sản phẩm CNNT tiêu biểu (SPCNNTTB) của huyện tìm kiếm thêm nhiều đối tác, mở rộng thị trường, tăng năng suất, ...
Công ty TNHH Phát triển công nghệ khí sinh học Môi trường Xanh là doanh nghiệp chuyên sản xuất các thiết bị xử lý chất thải chăn nuôi làm bằng chất liệu ...
Với tinh thần và trách nhiệm của mình, TTKC Đà Nẵng đã làm tốt công tác khuyến công, đem lại hiệu quả thiết thực tạo nên một diện mạo mới cho ngành ...
Trong tổng 1,4 tỷ đồng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Long An dành trên 910 triệu đồng để hỗ ...
Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên các chương trình xúc tiến thương mại 2021 không được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra. Sở cũng đã kịp thời ...
Để thực hiện việc phát triển công nghiệp hóa nông thôn, tại các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong những năm qua, Trung tâm Khuyến ...
Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) hiện có  17.681 cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh hoạt động trong các ngành nghề: Chế biến thủy sản- thực phẩm- ...
       Theo đó, Quan điểm của Nghị quyết là: Nhất quán, kiên trì, kiên định quan điểm đẩy mạnh phát triển công nghiệp, lấy công nghiệp là trụ cột, động ...
Để tiếp tục thúc đẩy các hoạt động KC hỗ trợ cho các ngành CN-TTCN có thế mạnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 759/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình KC ...