HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG

Thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công, Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 (Quyết định số 1288/QĐ-TTg). Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, đơn vị, Bộ Công Thương tổng hợp Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg.

Báo cáo Tổng kết Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.  Chi tiết xem và tải về tại đây. Chi tiết các ...
Phở khô Hương Huệ là một trong số các sản phẩm CNNTTB của Quảng Nam. Năm 2020, tỉnh đã công nhận 20 trong tổng số 46 sản phẩm tham gia bình chọn ...
  Giai đoạn 2016 - 2020, Sở Công Thương tỉnh đã tổ chức 5 lớp đào tạo nghề, truyền nghề cho 141 lao động nông thôn. Bên cạnh đó, Sở đã triển ...
Trong năm qua, Trung tâm tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành 02 đề án Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật trong sản xuất đúc kim loại và Hỗ ...
Trong 5 năm (2016 - 2020), tổng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh đạt hơn 36 tỷ đồng. Trong đó, nguồn kinh phí khuyến công quốc gia đạt hơn 9,3 ...
Thái Bình là một trong những địa phương sớm xây dựng phương án phát triển CCN thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm tạo định hướng cơ bản ...
Cùng tham dự buổi làm việc, tại điểm cầu Hà Nội còn có Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng, Phó Chủ tịch ...
Chiều ngày 1/7, Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu TP. Đà Nẵng tổ chức họp đánh giá, bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp thành phố - Đà ...
Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) hiện có  17.681 cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh hoạt động trong các ngành nghề: Chế biến thủy sản- thực phẩm- ...
Đánh giá về kết quả triển khai Chương trình khuyến công giai đoạn 2014-2020, đại diện Sở Công Thương Thái Bình nhấn mạnh, quy mô hoạt động khuyến công tuy có đa ...