HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG

Những năm qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm của tỉnh, đặc biệt là các sản phẩm nông sản đặc sản đã được tiêu thụ rộng rãi và được thị trường biết đến.

Năm 2018, 2019, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã tổ chức các tuần hàng giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản của tỉnh tại hệ thống siêu thị ...
Hoạt động bình chọn CNNT tiêu biểu ở cấp tỉnh diễn ra 2 năm một lần do Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu đánh giá, chấm điểm bình chọn. ...
Năm 2020, khuyến công Gia Lai được Bộ Công Thương phê duyệt 3 đề án khuyến công quốc gia, trong đó có 2 đề án nhóm hỗ trợ máy móc thiết bị ...
Anh Hoàng Ngọc Quý, chủ cơ sở cơ khí Toàn Cầu 2 ở đường Tôn Thất Thuyết, Phường 5, thành phố Đông Hà nhận thấy nhu cầu sử dụng ngày càng tăng ...
Thành phần tham dự buổi nghiệm thu: Đại diện Lãnh đạo Sở, Phòng Quản lý công nghiệp, Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp Sở Công Thương Lạng Sơn; Đại ...
Nguồn kinh phí này được phân bổ cụ thể cho từng năm, trong đó năm 2021 là 12,8 tỷ đồng; năm 2022 là 13,5 tỷ đồng; năm 2023 là 14,4 tỷ đồng; ...
Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn như hiện nay, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang phải chật vật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ...
Năm 2019, trên địa bàn tỉnh có nhiều doanh nghiệp công nghiệp nông thôn (CNNT) cải thiện được năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm từ sự trợ sức của chương ...
Là địa phương có thế mạnh về trồng rừng như huyện Trấn Yên, Doanh nghiệp Tư nhân Đăng Khoa đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền máy móc hiện đại sản xuất ...
Theo số liệu từ Sở Công Thương Bình Định, 7 năm qua (2014-2020), tỉnh đã thực hiện 341 chương trình, đề án khuyến công với tổng kinh phí 27.853 triệu đồng. Trong ...