HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG

Năm 2021, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh đạt những kết quả khả quan. Đặc biệt thông qua các đề án đã giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT), hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh chủ động ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Từ hiệu quả hoạt động khuyến công đã tạo động lực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh (Trung tâm) đã bám sát các cơ sở CNNT trên địa bàn; tổ chức tốt hoạt động khảo sát nhu cầu của các cơ sở cũng như nhu cầu đăng ...
Khó khăn từ dịch bệnh Theo báo cáo của Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương), tổng kinh phí KC năm 2021 của cả nước là 338 tỷ đồng, trong đó, ...
Ông Nguyễn Hoàng – Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Mây tre An Khê – một trong những đơn có sản phẩm được chứng nhận - chia sẻ, trước đây đơn vị ...
Trong lúc khó khăn, sự đồng hành của chính sách khuyến công là nguồn động viên lớn đối với các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn để nhanh chóng khôi ...
Sản phẩm duy nhất của tỉnh 2 lần đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia Hiện nay, sản phẩm lạp sườn, thịt hun khói Cao Bằng của ...
Chung sức đạt mục tiêu kép Năm 2021, bất chấp tác động của dịch bệnh, ngành Công Thương tại nhiều địa phương đã giữ được tốc độ tăng trưởng. Đơn cử Phú ...
Theo Quyết định, UBND tỉnh đã công nhận và cấp giấy chứng nhận cho 32 sản phẩm, bộ sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh năm 2021 và đăng ký 10/32 sản phẩm, bộ ...
Bộ 3 bình gốm Sen Việt của cơ sở sản xuất Nguyễn Hồng Quang (thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên); xích đu 22kg của Công ty TNHH MTV Sản xuất thương ...
Thời gian qua, mặc dù tình hình KT-XH của tỉnh Thái Nguyên gặp phải nhiều khó khăn, thách thức bởi đại dịch Covid-19 đã khiến cho nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng ...
UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định 5083/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch một số cụm công nghiệp trên địa bàn vào Quy hoạch phát triển cụm ...