HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG

Sáng 27/9, Sở Công thương tổ chức Hội nghị bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và thẩm định, xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam năm 2019. Đồng chí Trương Quốc Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch hội đồng bình chọn dự chỉ đạo hội nghị.
 

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và công nhận nghệ nhân, thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ cấp tỉnh năm 2019 Sáng 27/9, Sở Công thương tổ chức Hội nghị bình chọn sản phẩm ...
Sở Công Thương đã tham mưu UBND Tỉnh ban hành các chính sách triển khai thực hiện các quy định trên và hỗ trợ cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất như: ...
Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 được Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức ...
Trong 2 năm 2018-2019, trên địa bàn huyện Tân Sơn và Thanh Sơn đã có 9 dự án khuyến công được triển khai nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư mới, ...
Tham dự và chỉ đạo buổi lễ khai mạc có Ông Hoàng Quốc Vượng-Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ông Ngô Quang Trung-Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, Ông Đỗ Tiến Đông-Phó ...
Hội nghị được tổ chức nhằm báo cáo tình hình hoạt động khuyến công khu vực năm 2018, 7 tháng đầu năm 2019 và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực ...
Theo đó chi cho thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn không quá 10 triệu đồng/cơ sở; hỗ trợ tối đa 30% cho mô hình phổ biến sản phẩm ...
Trong đó, chương III quy định về quản lý, sử dụng, kinh phí khuyến công đã quy định cụ thể mức chi cho các nội dung khuyến công. Cụ thể, Trong đó ...
Theo đó, kinh phí khuyến công thành phố được sử dụng để hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn nông thôn; các ...
Theo báo cáo được trình bày tại Hội nghị, kết quả hoạt động khuyến công 6 tháng đầu năm 2019 của các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, cụ thể như sau: Tổng ...