HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG

Sáng ngày 18/9, Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ tôn vinh và trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng cùng đông đảo đại diện các Bộ, ngành đã tới dự.

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 được Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện. Đây là lần thứ ba Chương ...
Tham dự và chỉ đạo buổi lễ khai mạc có Ông Hoàng Quốc Vượng-Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ông Ngô Quang Trung-Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, Ông Đỗ Tiến Đông-Phó ...
Hội nghị được tổ chức nhằm báo cáo tình hình hoạt động khuyến công khu vực năm 2018, 7 tháng đầu năm 2019 và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực ...
Theo đó chi cho thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn không quá 10 triệu đồng/cơ sở; hỗ trợ tối đa 30% cho mô hình phổ biến sản phẩm ...
Trong đó, chương III quy định về quản lý, sử dụng, kinh phí khuyến công đã quy định cụ thể mức chi cho các nội dung khuyến công. Cụ thể, Trong đó ...
Theo đó, kinh phí khuyến công thành phố được sử dụng để hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn nông thôn; các ...
Theo báo cáo được trình bày tại Hội nghị, kết quả hoạt động khuyến công 6 tháng đầu năm 2019 của các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, cụ thể như sau: Tổng ...
14 sản phẩm được bình chọn gồm: Tranh tượng gỗ mỹ nghệ của cơ sở tiện gỗ mỹ nghệ Bình An; Mô hình lắp ghép tòa nhà hành chính TP Đà Nẵng ...
Thực hiện kế hoạch số 1398/KH-BCT ngày 05 tháng 03 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp ...
Ngày 24 và 25 tháng 06 năm 2019, Bộ Công Thương đã tổ chức Đoàn công tác bao gồm thành viên Hội đồng bình chọn, Ban Giám khảo, phòng chuyên môn của ...