HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm 1) có nhu cầu mời các đơn vị/nhà cung cấp quan tâm cung cấp báo giá chi tiết dịch vụ tổ chức Hội chợ triển lãm 2024.

 

Để thực hiện công tác lập dự toán chi tiết đảm bảo tính minh bạch, khách quan về giá các sản phẩm dịch vụ “Tổ chức Hội chợ triển lãm hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm ...
Theo đó, đối tượng áp dụng Nghị quyết là các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Tỉnh, gồm: ...
Thành phần Đoàn công tác gồm Bà Đỗ Thị Minh Trâm - Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, Chủ tịch Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu ...
Trong giai đoạn 2022-2024,  Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Kiên Giang thực hiện đề án khuyến công quốc gia điểm “Hỗ trợ cơ sở công nghiệp ...
Ông Trần Vũ Ngoan - Phó Giám đốc Sở Công Thương, Phó Chủ tịch Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2024 chủ trì ...
Theo đó, Cục CTĐP đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức dịch vụ khuyến công triển khai xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2025 ...
Đây là một trong những sự kiện quan trọng của Chương trình khuyến công quốc gia năm 2024 do Bộ Công Thương và UBND thành phố Hà Nội phối hợp chỉ đạo ...
Công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp “thoát đáy” Theo thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, hiện tại, mặc dù điều kiện cho sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp ...
Mới đây, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Trà Vinh tổ chức nghiệm thu, bàn giao Đề án "Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong ...
Giai đoạn từ năm 2021 - 2023, Chương trình Khuyến công Đồng Tháp đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công ...