HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG

Các chương trình, dự án, mô hình khuyến công là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng năng suất chất lượng sản xuất tiểu thủ công nghiệp nông thôn.

Trước đây, với tư duy “ăn xổi” nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất nhỏ đã áp dụng công nghệ lạc hậu trong sản xuất; Tập trung làm ra những sản phẩm cạnh tranh về giá ...
Hoạt động khuyến công tỉnh Bình Định đã thực hiện tốt chức năng làm cầu nối, tiếp sức và thúc đẩy công nghiệp nông thôn (CNNT) phát triển, các chương trình, đề ...
Việc ban hành kế hoạch bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn của tỉnh có chất lượng, giá trị ...
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) (TTKC) đã triển khai, thực hiện các chương trình khuyến công, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp ...
Vừa qua, với sự hỗ trợ 1 tỷ đồng từ nguồn vốn khuyến công quốc gia, Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình phối hợp cùng Công ty TNHH ...
Ngày 15/12, tại thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương TP. Đà Nẵng) tổ chức bàn giao máy móc thiết bị cho các doanh ...
Năm 2022, tỉnh Đắk Nông có 27 sản phẩm của 6 huyện và thành phố đăng ký tham gia. Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ, sản phẩm và tổ chức đánh ...
Sản phẩm bình chọn tập trung vào các nhóm sản phẩm: Thủ công mỹ nghệ, chế biến nông – lâm – thủy sản và đồ uống; thiết bị máy móc phụ tùng ...
Đến nay trên địa bàn toàn tỉnh có 29 sản phẩm được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, 18 sản phẩm được công nhận là ...
Tại tỉnh Đồng Tháp, trong giai đoạn 2012 - 2021, có 317 sản phẩm công nghiệp nông thôn được công nhận tiêu biểu cấp huyện, 189 sản phẩm được công nhận tiêu ...