HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG

Vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số QĐ 1418/QĐ-UBND về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2022 cho 25 sản phẩm.

Năm 2022, có 84 sản phẩm của các doanh nghiệp, cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2022. Sau khi đánh giá, đi kiểm tra thực tế ...
Căn cứ kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo, Hội đồng bình chọn công bố danh sách 35 sản phẩm, bộ sản phẩm dự kiến được công nhận sản phẩm CNNT tiêu ...
Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ như bột mì (+24,14%), vỏ ruột xe các loại (+15,78%), Clanke Poolan (+14,32%), điện sản xuất (+9,12%), điện thương ...
Các cơ sở công nghiệp nông thôn của tỉnh chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, năng lực tài chính còn hạn hẹp, bị ảnh hưởng rất lớn do ...
Cụ thể, đã hỗ trợ 1,6 tỷ đồng cho 3 cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện Yên Sơn; hỗ trợ 5 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng ...
Trong giai đoạn 2014 – 2020, chương trình khuyến công tại Hà Nam đã huy động từ các nguồn 44.508 triệu đồng tổ chức 8 lớp đào tạo may công nghiệp cho ...
Trong năm qua, TTKC đã hoàn thành nhiều đề án, nhiệm vụ khuyến công đề ra. Để triển khai hiệu quả hoạt động khuyến công, TTKC tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm, ...
Theo kết quả chấm điểm đánh giá, Ban Giám khảo thảo luận và thống nhất đề nghị Hội đồng bình chọn xem xét, quyết định các sản phẩm được cấp giấy chứng ...
Căn cứ kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo, Hội đồng bình chọn công bố danh sách 55 sản phẩm dự kiến được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bình Định ...
- Rà soát sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công của địa phương; xây dựng và phê duyệt Chương trình khuyến công ...