HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG

Trong những năm qua, bằng nguồn vốn từ chính sách khuyến công của Nhà nước, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Quảng Ninh (TTKC) đã triển khai thực hiện nhiều nội dung, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp bằng nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương có hiệu quả, góp phần giúp các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn ngày càng phát triển mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng và số lượng sản phẩm, đủ sức cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường.

Năm 2019, với nguồn kinh phí khoảng 1,7 tỷ đồng do UBND tỉnh phê duyệt, Trung tâm đã thực hiện hỗ trợ 17 đề án đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất, phát ...
Thực hiện Nghi Định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 05 năm 2012 của Chính phủ về công tác khuyến công; Trong thời gian qua, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại ...
Kế hoạch bao gồm 4 nội dung. Cụ thể, hoạt động tư vấn, tập huấn, đào tạo: Tổ chức tập huấn xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm công nghiệp nông ...
Phần lớn nguồn vốn tập trung hỗ trợ cho các nội dung như: Ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong chế biến hạt điều, cà phê, cơ khí tiêu dùng, ...
Nông sản là thế mạnh của Việt Nam và luôn được xếp vào nhóm ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu tỷ đô của cả nước. Tuy nhiên, do được sản xuất ...
sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tìm thị trường thế giới CNNT có vai trò quan trọng trong việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy thương ...
Mục tiêu của Kế hoạch là triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ cơ sở CNNT có sản phẩm được cấp chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu ...
Theo đánh giá của Sở Công Thương, hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2020 tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng so với cùng ...
Thực hiện kế hoạch khuyến công địa phương năm 2019, với mục tiêu hỗ trợ cơ sở CNNT đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất thay thế phương ...
Có thể thấy, khuyến công Tây Ninh có sức hút khá lớn với các cơ sở, doanh nghiệp công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn Tỉnh. Lý giải về sức hấp ...