HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG

Thông qua các đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Cao Bằng (trung tâm) đã và đang hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn tỉnh hiện đại dần công nghệ sản xuất, tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt hơn, có uy tín trên thị trường.

Hiệu quả thấy rõ Từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, trung tâm đã hỗ trợ Công ty TNHH Hoàng Chiến 200 triệu đồng đầu tư máy cán tôn 2 tầng, công suất 20m/phút trong dây chuyền sản ...
Lan tỏa hiệu quả Theo số liệu từ Cục Công Thương địa phương, tổng kế hoạch kinh phí KCQG 5 năm vừa qua (2014-2018) của cả nước là 481,407 tỷ đồng. Nguồn ...
Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp 3 tháng bằng 120,38% so với cùng kỳ năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.191,118 tỷ đồng. Một số sản phẩm ...
Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ đã ban hành tại Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010. Chương trình phát triển triển vật liệu ...
Từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018, trung tâm đã hỗ trợ hộ kinh doanh Bảy Thơm đầu tư máy sấy vào sản xuất bánh tráng. Thiết bị này ...
Ngay sau khi đề án được phê duyệt, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bình Phước (trung tâm) đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ ứng ...
 Nhận thấy được tiềm năng đó, tỉnh đã có chủ trương và ban hành những chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư phù hợp đối với các nhà đầu tư trong ...
Cụ thể, trung tâm sẽ thực hiện các đề án sản xuất đá ốp lát xuất khẩu, thức ăn chăn nuôi, đầu tư hệ thống sấy mỳ gạo tại huyện Lục Ngạn ...
Lớp tập huấn nhằm bổ sung kiến thức cho các doanh nghiệp, hợp tác xã… đang hoạt động sản xuất, kinh doanh nông sản trên địa bàn huyện Lục Ngạn về thông ...
Đã có thời điểm, Bình Dương thiếu hụt nghiêm trọng đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công. Tại các huyện, thị xã, nhân lực làm công tác khuyến công phần ...