VẤN ĐỀ - TIÊU ĐIỂM
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, việc nâng cao đời sống người dân khu vực nông thôn, miền núi, nhất là vùng đặc biệt khó khăn đã thể hiện được mục tiêu phát triển của đất nước. Ảnh ...
Trong những năm qua, xuất nhập khẩu đã có những đóng góp to lớn vào công cuộc đổi mới của đất nước. Xuất khẩu đã trở thành một trong những động lực ...
Cụm công nghiệp Đô Lương (Đông Hưng) giai đoạn 1 cơ bản đã được lấp đầy dự án đối với đất công nghiệp. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất tại Công ty ...
Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Phan Văn Tưởng thông qua quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Phúc ...
Sáng 17-11 tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức buổi họp giới thiệu lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia năm 2020. uộc họp thông báo kế hoạch ...
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương đã giao Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo Cục Quản lý thị trường các ...
Chúng tôi, những người đứng đầu Nhà nước/Chính phủ thuộc Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á - Bru-nây Đa-rút-xa-lam, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Xing-ga-po, Thái Lan và Việt ...
Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 đặt mục tiêu tổng quát hỗ trợ, phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp ...
KỲ 2: PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO ĐỂ THOÁT BẪY THU NHẬP TRUNG BÌNH, TRỞ THÀNH NƯỚC CÓ THU NHẬP CAO Bẫy thu nhập trung bình thường xảy ra ...
Các văn bản liên quan Quy định về việc công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương xem ...