VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH

Nội dung này được quy định tại Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực từ ngày 15/10/2021.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định theo quy mô gôm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa. Để xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa cần dựa vào các tiêu chí sau: Doanh ...
Theo đó, quan điểm phát triển thương mại trong nước giai đoạn này bao gồm: (1) Phát triển thương mại trong nước trở thành cầu nối vững chắc giữa sản xuất với ...
Theo đó, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội đồng bộ tạo môi trường thuận lợi ...
Theo đó, với mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là tiếp tục củng cố, mở rộng và phát triển kinh tế tập thể (KTTT) trong các ngành, lĩnh vực, trong đó hình ...
Theo đó, Quan điểm của Nghị quyết là: Phát triển công nghiệp phải phù hợp với mục tiêu, định hướng quy hoạch phát triển công nghiệp quốc gia, quy hoạch tỉnh và ...
Theo đó, mục tiêu của Nghị quyết là (1) Tập trung khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gắn ...
Theo đó, mục tiêu tổng quát là Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng ...
Theo đó, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả ...
Cụ thể, phạt tiền từ 130.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi không có kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu đáp ứng điều kiện về bảo vệ môi trường ...
Trong thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp và có xu hướng ngày càng gia tăng, đã bùng phát trở lại tại nhiều quốc ...