VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH

Theo đó, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1,8 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 1/4/2020 và không quá 3 tháng.
 

Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng ...
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luật Hỗ trợ DNNVV), có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, nhằm triển khai đồng bộ, có hiệu quả, sớm đưa ...
Trong quý I, II năm 2020 chưa tăng giá điện Ngày 11/3/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-BCT về việc tiếp tục tập trung thực hiện các giải ...
Trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, sự cạnh tranh vươn tầm toàn cầu, nên chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ giữ vai trò quan trọng tiên ...
 Quy định mới nêu rõ, Nhà nước hỗ trợ tối đa 100% kinh phí tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm quốc tế ở nước ngoài đối với các nội dung ...
Thứ trưởng Võ Thành Thống cho biết, đất nước ta đã trải qua hơn 30 năm đổi mới và trong quá trình đó, khu vực thành thị, nông thôn cũng như các ...
Quy định nhập khẩu mới của An-giê-ri Ngày 30/9/2019, Hiệp hội Ngân hàng của An-giê-ri (ABEF) đã có văn bản thông báo cho các ngân hàng và cơ sở tài chính nước ...
Theo đó, nguồn vốn hỗ trợ sẽ dành cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị đáp ứng quy định tại điều 6 Nghị ...
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2019. Cụ thể, điều chỉnh giảm 3.240.137,601 triệu ...
Quy trình thành lập tổ hợp tác Ngày 10/10/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2019/NĐ-CP về tổ hợp tác. Theo đó, tổ hợp tác là tổ chức không có tư ...