VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH

Ngày 08 tháng 4 năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

Thông tư đã bổ sung hình thức đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử: Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn hình thức đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử. Hồ sơ đăng ký hợp ...
Căn cứ các văn bản quy định về tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu và Quyết định số 4796/QĐ-BCT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ...
Với nền tảng sản xuất gia công cơ khí, tráng phủ kim loại lâu năm, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tùng An (xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định, ...
Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận những nội dung về công tác khuyến công tại địa phương, công tác chủ động phòng vệ thương mại của cơ sở công ...
Tại Hội nghị cán bộ khuyến công các tỉnh thành đã được nghe và thảo luận các điểm mới tại một số Thông tư của Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính về ...
Xã Bát Tràng gồm hai thôn Bát Tràng và Giang Cao, trước năm 1945 là hai xã riêng biệt. Giang Cao trước đây có tên gọi là làng Đông Sáng, sau đổi ...