VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH

Ngày 09/12/2021, Hội đồng dân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND (Nghị quyết 22) quy định một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng áp dụng Nghị quyết 22 là các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đầu tư phát triển cụm công nghiệp (CCN), tiểu thủ công nghiệp (TTCN) và công nghiệp hỗ trợ; Các cơ quan ...
Đáng chú ý, Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 15 xuất xứ hàng hóa. Cụ thể, tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu tự xác định và ...
Hỗ trợ 100% chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung nhưng không quá 20 triệu đồng/năm/doanh nghiệp; hỗ trợ tối ...
Nghị quyết số 121 tập trung vào các nội dung cụ thể như sau: 1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (CCN) Đối tượng hỗ ...
Doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định theo quy mô gôm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa. Để xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa ...
Theo đó, quan điểm phát triển thương mại trong nước giai đoạn này bao gồm: (1) Phát triển thương mại trong nước trở thành cầu nối vững chắc giữa sản xuất với ...
Theo đó, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội đồng bộ tạo môi trường thuận lợi ...
Theo đó, với mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là tiếp tục củng cố, mở rộng và phát triển kinh tế tập thể (KTTT) trong các ngành, lĩnh vực, trong đó hình ...
Theo đó, Quan điểm của Nghị quyết là: Phát triển công nghiệp phải phù hợp với mục tiêu, định hướng quy hoạch phát triển công nghiệp quốc gia, quy hoạch tỉnh và ...
Theo đó, mục tiêu của Nghị quyết là (1) Tập trung khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gắn ...