VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH

Ngày 10/10/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2019/NĐ-CP về tổ hợp tác.

Quy trình thành lập tổ hợp tác Ngày 10/10/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2019/NĐ-CP về tổ hợp tác. Theo đó, tổ hợp tác là tổ chức không có tư cách pháp nhân, được ...
Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN  (Nghị định số 68) không còn phù hợp với thực tế, ...
Chiều 9/10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Họp báo thường kỳ nhằm cung cấp thông tin về các kết quả hoạt động của Bộ trong ...
Phiên họp thảo luận về: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng, tình hình triển khai Nghị quyết số 01, 02, những nhiệm vụ, giải pháp cấp ...
Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, ...
Nghị định này quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (Quân đội nhân dân, ...
Ngày 21 tháng 8 năm 2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 54/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ ...
Ngày 09/8/2019 tại thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp, nông thôn cho lao động nông thôn, đào tạo ...
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Lê Tấn Dũng-Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; bên cạnh đó còn có ông Đặng Trường Thi-Chánh văn phòng ...
Theo đó, Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm gọi tắt là Chương trình OCOP là căn cứ để đánh giá, phân hạng ...