VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH

Quy định về sử dụng Ngân sách nhà nước cho dịch vụ tư vấn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 21 tháng 8 năm 2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 54/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử ...
Ngày 09/8/2019 tại thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp, nông thôn cho lao động nông thôn, đào tạo ...
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Lê Tấn Dũng-Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; bên cạnh đó còn có ông Đặng Trường Thi-Chánh văn phòng ...
Theo đó, Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm gọi tắt là Chương trình OCOP là căn cứ để đánh giá, phân hạng ...
Nghị định được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định số192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ ...
Ngày 08 tháng 8 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 49/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ ...
 Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân trong và nước ngoài trực tiếp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ ngành nghề nông thôn, gồm: DNNVV, ...
Thông tư đã bổ sung hình thức đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử: Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn hình thức đăng ký hợp tác xã qua ...
Căn cứ các văn bản quy định về tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu và Quyết định số 4796/QĐ-BCT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ...
Với nền tảng sản xuất gia công cơ khí, tráng phủ kim loại lâu năm, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tùng An (xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định, ...