VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

Nghị định quy định chi tiết về đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hoạt động xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ. Tiêu chuẩn xét ...
Theo đó, sau 10 năm thi hành Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, công nghiệp nông thôn trên cả nước đạt được một số kết quả nhất định, tuy vậy, cùng với sự phát ...
Tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2021-2030 khoảng 13,5%/năm Mục tiêu đến năm 2030, xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển lớn, đi đầu ...
Theo đó, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực ...
Theo đó, công tác phối hợp được thực hiện theo nguyên tắc thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ và phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng giữa các ...
Năm 2023, Bình Phước được phê duyệt 7 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong chế biến điều, chế biến gạo, sản xuất rượu và cơ khí với ...
Đối tượng áp dụng bao gồm: Các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực ...
Thực hiện Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030”, Bộ ...
Công tác triển khai theo các nội dung: Đăng ký kế hoạch KCQG, trước ngày 20 tháng 6 năm 2023, Sở Công Thương, các tổ chức dịch vụ khuyến công xây dựng ...
Cụm công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm thuộc địa bàn thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam và xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang với diện tích 50ha. Thời gian hoạt động ...