VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH

Ngày 29/06/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

Theo đó, Nghị quyết đã đưa ra các mục tiêu như sau: Phấn đấu quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết số 124/2020/QH14 của Quốc hội và Nghị quyết số ...
Cụ thể, DN có dự án đầu tư (đầu tư mới và đầu tư mở rộng) sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát ...
Cụ thể, phạt tiền từ 130.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi không có kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu đáp ứng điều kiện về bảo vệ môi trường ...
Theo kế hoạch, các đơn vị thuộc tỉnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về phát triển hạ tầng thương mại biên giới; tích hợp các nội dung liên quan ...
Trong thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp và có xu hướng ngày càng gia tăng, đã bùng phát trở lại tại nhiều quốc ...
Theo đó, một số chính sách về hỗ trợ kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 cụ thể như: 1. Hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã, liên ...
Chị Nguyễn Lan Anh - Giám đốc kinh doanh DN chuyên phân phối hàng tiêu dùng - cho biết, mọi năm, vào thời điểm này, doanh số bán hàng của công ty ...
Theo đó, Quan điểm của Đề án là: Xây dựng, tổ chức thực hiện đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại ...
Bên cạnh hoạt động sản xuất, tạo ra sản phẩm thì hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong CCN cũng tạo ra các chất thải như nước thải, ...
Theo đó, với quan điểm phát triển: Kinh tế tập thể, mà nòng cốt là hợp tác xã là một trong bốn thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế ...