Chiều ngày 16/5, Cục Công Thương địa phương đã tổ chức buổi công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục. Đồng chí Ngô Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương chủ trì buổi công bố.

Tham dự buổi công bố các Quyết định về công tác cán bộ, có các đồng chí Lãnh đạo Cục; đại diện Lãnh đạo Văn phòng Cục; Lãnh đạo và công chức, người lao động các đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Phòng Quản lý khuyến công, Phòng Phát triển tiểu thủ công nghiệp và Doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi công bố, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Cục, Lãnh đạo Cục chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Lãnh đạo đơn vị. Cục trưởng đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm lại không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, trau dồi kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng quản lý, đoàn kết nhất trí trong tập thể để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động tại các đơn vị thuộc Cục sẽ luôn đồng tâm, nhất trí để xây dựng một đơn vị vững mạnh, toàn diện.

Tại buổi công bố, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương đã trao các Quyết định bổ nhiệm lại, cụ thể:

1. Quyết định số 40/QĐ-CTĐP ngày 15/5/2023 của Cục trưởng Cục Công Thương địa phương về việc bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp;

2. Quyết định số 41/QĐ-CTĐP ngày 15/5/2023 của Cục trưởng Cục Công Thương địa phương về việc bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Phát triển tiểu thủ công nghiệp và Doanh nghiệp;

3. Quyết định số 42/QĐ-CTĐP ngày 15/5/2023 của Cục trưởng Cục Công Thương địa phương về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý khuyến công;

4. Quyết định số 43/QĐ-CTĐP ngày 15/5/2023 của Cục trưởng Cục Công Thương địa phương về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng Phát triển tiểu thủ công nghiệp và Doanh nghiệp;

5. Quyết định số 44/QĐ-CTĐP ngày 15/5/2023 của Cục trưởng Cục Công Thương địa phương về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp;

Các Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Ảnh + Tin: NTB

Tin đã đăng