Ngày 26 tháng 5 năm 2023, tại Hội trường P.101, tầng 1, 25 Ngô Quyền, Hà Nội, Công đoàn Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP) đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Cục lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Minh Huệ, Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương, đồng chí Ngô Quang Trung, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục CTĐP và toàn thể công đoàn viên thuộc Công đoàn Cục.

Đại hội đã nghe Ban Chấp hành Công đoàn Cục báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2018-2023. Trong 5 năm qua, trong điều kiện đơn vị có nhiều biến động của quá trình chuyển giao thế hệ, đội ngũ công chức và người lao động của Cục CTĐP đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn Cục đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, Công đoàn Cục thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của  người lao động, phối hợp với chính quyền giải quyết đề xuất, kiến nghị,... của đoàn viên công đoàn, góp phần ổn định tình hình trong đơn vị.

Đ/c Đoàn Mạnh Trường, Chủ tịch Công đoàn Cục báo cáo công tác nhiệm kỳ 2018-2023

Tuy nhiên, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật trong công chức, người lao động nhìn chung còn chưa thực sự sáng tạo về hình thức tuyên truyền, giáo dục; Hoạt động Công đoàn Cục đã chủ động nhưng chưa có nhiều sáng tạo, chưa thu hút được đông đảo công đoàn viên tham gia; chưa có biện pháp tích cực để tăng nguồn thu cho hoạt động công đoàn và nâng cao đời sống cho đoàn viên công đoàn… Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn Cục đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã nghe ý kiến tham luận của các Tổ công đoàn: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1, Quản lý khuyến công, Quản lý cụm công nghiệp và Đoàn Thanh niên Cục CTĐP, góp phần hoàn thiện thêm nội dung Báo cáo tổng kết.

Đồng chí Nguyễn Minh Huệ đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn Cục đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2023. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Công đoàn đề nghị Công đoàn Cục tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành, bám sát nhiệm vụ chính trị của Cục; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước,...

Đ/c Nguyễn Minh Huệ, Chủ tịch Công đoàn Cục phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Ngô Quang Trung, Bí thư đảng uỷ, Cục trưởng Cục CTĐP đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực của Ban Chấp hành Công đoàn Cục, trong công tác tổ chức Đại hội. Những năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực, cố gắng của cả Lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động, Cục CTĐP thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, hoàn thành mọi kế hoạch đề ra, hàng năm được Bộ Công Thương công nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp không nhỏ của tổ chức Công đoàn Cục. Công đoàn Cục đã cùng với chính quyền triển khai toàn diện các mặt công tác, với nhiều hoạt động đổi mới, thiết thực, có chiều sâu; quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động ngày càng được quan tâm, đảm bảo, mang lại lợi ích thiết thực, động viên công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị cũng như góp phần xây dựng tổ chức công đoàn phát triển lớn mạnh; qua đó, vai trò, vị thế, trách nhiệm của tổ chức công đoàn ngày càng được khẳng định.

Đồng chí Ngô Quang Trung, Bí thư đảng uỷ, Cục trưởng Cục CTĐP phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 Để tổ chức công đoàn tiếp tục thể hiện vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đồng chí Ngô Quang Trung nhấn mạnh, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cần chú trọng một số vấn đề sau:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ công đoàn về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vai trò của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới. Các hoạt động cần bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công Thương, Công đoàn cấp trên và thực tế tình hình cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động công đoàn cho phù hợp với tình hình mới, yêu cầu mới. Thường xuyên phối hợp cùng các cấp lãnh đạo tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng, nhất là giải quyết bức xúc, giải đáp kịp thời những kiến nghị, đề xuất của người lao động, coi đây là điểm then chốt để thu hút đông đảo người lao động tự nguyện tham gia công đoàn, luôn ủng hộ, gắn bó và tin tưởng vào tổ chức công đoàn.

Thứ ba, phát động các phong trào thi đua trong đơn vị để hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực: khuyến công, cụm công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa …; công tác theo dõi, phân tích, đánh giá tình hình chung về phát triển công nghiệp, thương mại địa phương; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,...

Thứ tư, phối hợp chặt chẽ với chính quyền đôn đốc và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo việc sử dụng giờ giấc, tác phong làm việc của công chức, viên chức và người lao động, thực hiện văn hóa công sở góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã nhất trí thông qua Đề án nhân sự do Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ cũ chuẩn bị, tiến hành bầu cử Ban chấp hành Công đoàn Cục nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 07 đồng chí và bầu 06 đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.

Đ/c Đoàn Mạnh Trường thay mặt BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2027 phát biểu

Thay mặt BCH Công đoàn Cục CTĐP nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng chí Đoàn Mạnh Trường đã cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội và hứa sẽ cùng BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chấp hành và thực hiện nghiêm chỉnh các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết của Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra; bám sát chỉ đạo của cấp ủy, kế hoạch hàng năm của chuyên môn để phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; gắn kết, lồng ghép các hoạt động phong trào thi đua của Công đoàn với nhiệm vụ của Cục để tổ chức hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần cùng với Cục phát triển bền vững, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh.

Một số hình ảnh về Đại hội:

NTB