VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH

Ngày 26-8, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo Điều 22 của Nghị định, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ cụ thể như sau:

Hỗ trợ 100% chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung nhưng không quá 20 triệu đồng/năm/doanh nghiệp; hỗ trợ tối đa 50% chi phí thuê ...
Nghị quyết số 121 tập trung vào các nội dung cụ thể như sau: 1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (CCN) Đối tượng hỗ ...
Doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định theo quy mô gôm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa. Để xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa ...
Theo đó, quan điểm phát triển thương mại trong nước giai đoạn này bao gồm: (1) Phát triển thương mại trong nước trở thành cầu nối vững chắc giữa sản xuất với ...
Theo đó, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội đồng bộ tạo môi trường thuận lợi ...
Theo đó, với mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là tiếp tục củng cố, mở rộng và phát triển kinh tế tập thể (KTTT) trong các ngành, lĩnh vực, trong đó hình ...
Theo đó, Quan điểm của Nghị quyết là: Phát triển công nghiệp phải phù hợp với mục tiêu, định hướng quy hoạch phát triển công nghiệp quốc gia, quy hoạch tỉnh và ...
Theo đó, mục tiêu của Nghị quyết là (1) Tập trung khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gắn ...
Theo đó, mục tiêu tổng quát là Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng ...
Theo đó, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả ...