VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH

Theo Bộ Công Thương, công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN) đã thống nhất từ quy hoạch, thành lập, mở rộng đến đầu tư xây dựng hạ tầng.

Hướng tới hình thành cụm công nghiệp đồng bộ, hiện đại Theo Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 của Bộ Công Thương, quy hoạch phát triển cụm CCN đến năm 2020 của cả nước có 1.655 CCN ...
Đây là một dấu mốc mới trên hành trình cải cách và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam. Với việc phê chuẩn Hiệp định này, Liên minh châu Âu, một ...
Ngày 8/6, Quốc hội khóa XIV tiến hành họp đợt 2, Kỳ họp thứ 9, theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội (trước đó, do ảnh ...
Chuyển sang đời sống bình thường mới Tại TPHCM, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân nhận định, hoạt động sản xuất dù gặp khó khăn, nhưng ...
Trong giai đoạn tới tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, trong khi đó kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn ...
Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật ...
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luật Hỗ trợ DNNVV), có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, nhằm triển khai đồng bộ, có hiệu quả, sớm đưa ...
Trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, sự cạnh tranh vươn tầm toàn cầu, nên chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ giữ vai trò quan trọng tiên ...
 Quy định mới nêu rõ, Nhà nước hỗ trợ tối đa 100% kinh phí tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm quốc tế ở nước ngoài đối với các nội dung ...
Thứ trưởng Võ Thành Thống cho biết, đất nước ta đã trải qua hơn 30 năm đổi mới và trong quá trình đó, khu vực thành thị, nông thôn cũng như các ...