VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH
Cục Công Thương địa phương ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023  
Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật; đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm ...
Với tinh thần đẩy mạnh và nâng cao công tác phòng chống tham nhũng, Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Công Thương địa phương đã quan tâm, chỉ đạo sát sao, quán triệt ...
Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: Điện, than, ...
Theo đánh giá từ Cục Công Thương địa phương sau 5 năm thực hiện Nghị định  68/2017/NĐ-CP (Nghị định 68), 2 năm thực hiện Nghị định 66/2020/NĐ-CP (Nghị định 66) đã tạo ...
Các cụm công nghiệp nêu trên do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp làm chủ đầu tư. Mức giá ...
Theo Thông tư, Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về công thương, ...
Đối tượng là các doanh nghiệp khu vực tư nhân thực hiện kinh doanh bền vững; các tổ chức thúc đẩy phát triển kinh doanh bền vững (viện nghiên cứu, trường đại ...
Theo đó, đối tượng áp dụng Nghị quyết 22 là các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đầu tư phát triển cụm công nghiệp (CCN), tiểu thủ công nghiệp (TTCN) ...
Đáng chú ý, Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 15 xuất xứ hàng hóa. Cụ thể, tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu tự xác định và ...
Hỗ trợ 100% chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung nhưng không quá 20 triệu đồng/năm/doanh nghiệp; hỗ trợ tối ...