VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH

Ngày 30/9/2019, Hiệp hội Ngân hàng của An-giê-ri (ABEF) đã có văn bản thông báo cho các ngân hàng và cơ sở tài chính nước này về quy định số 189/CC/MF/2019 của Bộ Tài chính An-giê-ri liên quan đến việc nhập khẩu điện thoại di động và đồ điện gia dụng dưới dạng CKD/SKD.

Quy định nhập khẩu mới của An-giê-ri Ngày 30/9/2019, Hiệp hội Ngân hàng của An-giê-ri (ABEF) đã có văn bản thông báo cho các ngân hàng và cơ sở tài chính nước này về quy định ...
Theo đó, nguồn vốn hỗ trợ sẽ dành cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị đáp ứng quy định tại điều 6 Nghị ...
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2019. Cụ thể, điều chỉnh giảm 3.240.137,601 triệu ...
Quy trình thành lập tổ hợp tác Ngày 10/10/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2019/NĐ-CP về tổ hợp tác. Theo đó, tổ hợp tác là tổ chức không có tư ...
Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN  (Nghị định số 68) không còn phù hợp với thực tế, ...
Chiều 9/10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Họp báo thường kỳ nhằm cung cấp thông tin về các kết quả hoạt động của Bộ trong ...
Phiên họp thảo luận về: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng, tình hình triển khai Nghị quyết số 01, 02, những nhiệm vụ, giải pháp cấp ...
Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, ...
Nghị định này quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (Quân đội nhân dân, ...
Ngày 21 tháng 8 năm 2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 54/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ ...