VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020; giao, điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 (đợt 5).

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2019. Cụ thể, điều chỉnh giảm 3.240.137,601 triệu đồng kế hoạch đầu tư ...
Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN  (Nghị định số 68) không còn phù hợp với thực tế, ...
Chiều 9/10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Họp báo thường kỳ nhằm cung cấp thông tin về các kết quả hoạt động của Bộ trong ...
Phiên họp thảo luận về: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng, tình hình triển khai Nghị quyết số 01, 02, những nhiệm vụ, giải pháp cấp ...
Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, ...
Nghị định này quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (Quân đội nhân dân, ...
Ngày 09/8/2019 tại thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp, nông thôn cho lao động nông thôn, đào tạo ...
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Lê Tấn Dũng-Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; bên cạnh đó còn có ông Đặng Trường Thi-Chánh văn phòng ...
Nghị định được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định số192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ ...
 Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân trong và nước ngoài trực tiếp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ ngành nghề nông thôn, gồm: DNNVV, ...