Đoàn công tác của Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP) vừa làm việc về tình hình thực hiện đề án khuyến công quốc gia và công tác quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024 và Quyết định số 45/QĐ-CTĐP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Cục trưởng Cục CTĐP, từ ngày 27/5 đến ngày 28/5/2024, Đoàn công tác của Cục CTĐP do bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng và đại diện các đơn vị chuyên môn thuộc Cục đã làm việc với đại diện Lãnh đạo Sở, đại diện các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông về công tác quản lý cụm công nghiệp và tình hình thực hiện các đề án khuyến công quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Về công tác quản lý cụm công nghiệp, theo Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 31/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên địa bàn Tỉnh quy hoạch 11 cụm công nghiệp, với tổng diện tích 825 ha.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 02 cụm công nghiệp đã được thành lập (Thuận An và BMC với tổng diện tích là 89,61 ha); 04 CCN được phê duyệt quy hoạch chi tiết với tổng diện tích là 149,61 ha (Krông Nô với diện tích 25 ha; Quảng Tâm với diện tích 35 ha; Thuận An với diện tích 52,2 ha và BMC với diện tích 37,41 ha); trong đó 03 cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng; 01 cụm công nghiệp do Trung tâm Phát triển hạ tầng cụm công nghiệp Thuận An làm chủ đầu tư, còn các cụm công nghiệp còn lại đang kêu gọi đầu tư kinh doanh hạ tầng.

Nhìn chung, việc tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về cụm công nghiệp đã từng bước đi vào nề nếp, có sự phân công rõ ràng trách nhiệm giữa các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; công tác quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo trình tự, quy định của pháp luật.

Đoàn công tác của Cục CTĐP làm việc với đại diện Lãnh đạo Sở, đại diện các phòng ban chuyên môn  thuộc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông

Đoàn công tác của Cục CTĐP làm việc với đại diện Lãnh đạo Sở, đại diện các phòng ban chuyên môn thuộc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông

Về công tác khuyến công, trong năm 2022 và 2023, kế hoạch khuyến công quốc gia đã thực hiện 08 đề án với tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia là 7.040 triệu đồng; kế hoạch khuyến công địa phương đã thực hiện được 14/15 đề án được phê duyệt với tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương là 3.362 triệu đồng.

Mặc dù kinh phí bố trí cho hoạt động khuyến công chưa nhiều, nhưng qua triển khai công tác khuyến công đã kịp thời khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến vào trong sản xuất, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định được thương hiệu, chất lượng sản phẩm trên thị trường; tăng doanh thu, lợi nhuận, đóng góp cho ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho người lao động,... Mặt khác, thông qua hoạt động khuyến công, các cơ sở công nghiệp nông thôn đã xác định được hướng đầu tư đúng đắn, có hiệu quả, phát triển bền vững; góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp ở nông thôn,..

Tuy nhiên, công tác khuyến công trên địa bàn vẫn còn một số khó khăn nhất định như: Kế hoạch khuyến công được giao hàng năm vẫn còn tình trạng xin ngừng thực hiện, hoặc xin điều chỉnh, tiến độ thực hiện một số đề án còn chậm; các cơ sở nằm phân tán, giao thông đi lại khó khăn, mạng lưới cộng tác viên khuyến công cấp huyện chưa được hình thành đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc khảo sát, xây dựng, kiểm tra trong quá trình thực hiện kế hoạch dẫn đến việc hỗ trợ chưa kịp thời các cơ sở công nghiệp nông thôn có nhu cầu thụ hưởng kinh phí khuyến công.

Đoàn công tác đã lắng nghe các đề xuất, kiến nghị của đại diện Lãnh đạo, đại diện các phòng ban chuyên môn thuộc Sở Công Thương và có ý kiến giải đáp thắc mắc của địa phương, đồng thời, đề nghị trong thời gian tới Sở Công Thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác khuyến công, công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Thuận An, huyện Đắk Mil và cơ sở công nghiệp nông thôn được hỗ trợ kinh phí từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2023.

Bài: Thanh Bình

Ảnh: Lê Nga, Anh Tuấn