Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm 1) mời đơn vị gửi báo giá để lập dự toán kinh phí, thẩm định, phê duyệt và triển khai các gói thầu Tổ chức Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2023 (HCTL).

Trung tâm 1 kính đề nghị Quý đơn vị/nhà cung cấp hợp tác và hỗ trợ cung cấp thông tin và giá các dịch vụ như sau:

Dịch vụ 1: Thiết kế HCTL (Thiết kế chi tiết, tổng thể, phối cảnh 3D; thiết kế thư mời, kẹp file, thẻ đeo).

Dịch vụ 2: Tư vấn thẩm định giá dự toán chi tiết HCTL

Dịch vụ 3: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu dịch vụ tô chức HCTL.

Dịch vụ 4: Tư vấn Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu dịch vụ tổ chức HCTL.

Dịch vụ 5: Tổ chức HCTL hàng công nghiệp nông thôn năm 2023.

Quý đơn vị/nhà cung cấp quan tâm xin gửi báo giá và Hồ sơ năng lực về địa chỉ: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1, số 173 Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, trước ngày 15/8/2023.

Thông tin chi tiết xin liên hệ Ông Bùi Minh Hiển - Trưởng phòng Tư vấn phát triển công nghiệp; Điện thoại: 0919058881; Email: hienbm.tt1@moit.gov.vn

Chi tiết thông tin vui lòng xem tại đây

TTKC1