THỊ TRƯỜNG - ĐẦU TƯ

 Năm 2021, toàn tỉnh Quảng Ninh đã quyết tâm cao trong củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu. Bên cạnh vừa tập trung sản xuất khôi phục kinh tế do đại dịch Covid- 19, Chương trình xây dựng NTM cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, từng bước rút ngắn hơn khoảng cách chênh lệch các vùng, miền trong tỉnh.

Xây dựng nông thôn mới giảm chênh lệch giàu nghèo Năm 2021 tình hình dịch Covid- 19 diễn ra phức tạp, trở thành rào cản cho sự tăng trưởng nhiều lĩnh vực KT-XH của tỉnh. Trong bối cảnh khó khăn ...
VIMEXPO 2021 là triển lãm quốc tế duy nhất về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo tại Việt Nam thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm ...
Triển lãm không chỉ trưng bày giới thiệu các tác phẩm/sản phẩm sơn mài- khảm trai đương đại, sản phẩm OCOP và các sản phẩm tiêu biểu khác của các nghệ nhân, ...
Theo đó, mục tiêu tổng quát của Đề án là phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phải thực sự trở thành động lực của nền kinh tế với tốc độ ...
Lợi thế lớn phát triển dệt may, cơ khí Thái Bình hiện có 234 doanh nghiệp dệt may, da giày. Trong đó, tỉnh có 44 doanh nghiệp (DN) CNHT gồm 5 DN ...
Theo đó, mục đích của Kế hoạch là thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực đề ra trong giai đoạn 2021-2025 ...
Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt ...
Cùng với nhiều chính sách khuyến khích phát triển hạ tầng, từ đầu năm tới nay, hoạt động đầu tư trong các CCN trên địa bàn khá sôi động. Trong đó, CCN ...
Trong 7 tháng năm 2021, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến rất nhanh, phức tạp và khó lường, yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen. ...
Đây là hoạt động trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2021. Hội nghị diễn ra trong 3 ngày (ngày 6,9 và 10/8/2021), với sự ...