THỊ TRƯỜNG - ĐẦU TƯ

Doanh nghiệp Thuỵ Điển cần tìm nhà cung cấp các sản phẩm thủ công như khay, túi, giỏ... làm từ mây và lục bình, yêu cầu đã xuất khẩu đi EU. 

Doanh nghiệp nào quan tâm đề nghị gửi Hồ sơ bằng tiếng Anh đến email: se@moit.gov.vn trước ngày 10/8/2022.  Nguồn:Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 40/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 144/2016 ngày 1/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù ...
Chính sách triển khai còn quá chậm Theo bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực - Thực phẩm TP Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp ngành lương thực thực phẩm ...
Chưa bao giờ người dân ở làng nghề mây tre đan Thượng Hiền dám nghĩ có thể làm giàu với nghề thủ công truyền thống của địa phương. Nhưng bây giờ, nghề ...
Theo đó, Nghị định quy định về việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay bằng đồng Việt Nam phát sinh từ hoạt động cho vay của ngân hàng thương ...
Đến nay, toàn tỉnh có 49 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp tỉnh, 6 sản phẩm cấp khu vực và 2 sản phẩm cấp quốc gia. ...
Xác định tầm quan trọng của việc bảo tồn, phát triển làng nghề gắn với Chương trình số 04-CT/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả ...
Theo đó, Quy chế quy định rất rõ về nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ngành địa phương thuộc tỉnh; các tổ chức, cá ...
Theo đó, mục đích của Kế hoạch là góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết số 04-NQ/ĐH ngày 03/10/2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa ...
Hỗ trợ chuyển đổi nghề Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 15/2022/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc ...