UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn và làng nghề Huế năm 2021. Hoạt động này nằm trong chuỗi các sự kiện diễn ra trong dịp Festival Nghề truyền thống Huế 2021.

Hội chợ nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thành tựu kinh tế của tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Trưng bày, giới thiệu tiềm năng phát triển các mặt hàng công nghiệp nông thôn, các ngành nghề truyền thống, hàng thủ công mỹ nghệ của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên và trên cả nước. Tạo ra mối liên kết thương mại giữa các nhà sản xuất với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, thu hút các đối tác, doanh nghiệp quan tâm, hợp tác, đầu tư tại tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực.

Hội chợ dự kiến diễn ra từ ngày 25-31/5/2021 có quy mô 300 gian hàng. Trong đó, khu vực trưng bày, giới thiệu của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công  các tỉnh 30 gian hàng; Khu vực trưng bày giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn, ngành nghề truyền thống, sản phẩm hàng lưu niệm, quà tặng của tỉnh Thừa Thiên Huế 70 gian hàng; Khu vực trưng bày, giới thiệu của các doanh nghiệp, các cơ sở công nghiệp nông thôn trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên và trên cả nước 100 gian hàng; Khu thương mại dịch vụ 100 gian hàng.

Sản phẩm tham gia trưng bày, giới thiệu tại hội chợ gồm: Sản phẩm công nghiệp đặc trưng như máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển, cơ khí; nông sản, thực phẩm chế biến truyền thống, thực phẩm công nghệ, văn hóa ẩm thực;  vật tư, vật liệu xây dựng, sản phẩm hàng hóa khác phục vụ nông nghiệp và nông thôn; hàng may mặc; hàng tiêu dùng, dịch vụ, viễn thông.

TQL-ARIT