Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, Cục Công Thương địa phương tổ chức Hội thảo về các giải pháp bảo vệ môi trường, phát triển bền vững các cụm công nghiệp

Chủ trì Hội thảo: Lãnh đạo Cục Công Thương địa phương.
Thời gian: Từ 08h00 ngày 27 tháng 10 năm 2018 (Thứ Ba).
Địa điểm: Nhà Khách Công Đoàn số 14 Trần Bình Trọng - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
        Dự thảo Báo cáo tình hình hoạt động, công tác bảo vệ môi trường các cụm công nghiệp và đề xuất một số giải pháp bảo vệ môi trường, phát triển bền vững các cụm công nghiệp tải về tại đây.

CỤC CÔNG THƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG