Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, Cục Công Thương địa phương tổ chức Hội nghị về cơ chế chính sách quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Thông tin tổ chức Hội nghị về cơ chế chính sách quản lý, phát triển cụm công nghiệp, cụ thể như sau:

Thời gian: Từ 7h30 ngày 11/10/2019 (Thứ Sáu).
Địa điểm: Khách sạn Hồ Núi Cốc Plaza. Địa chỉ: Xóm Tân Lập, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo Cục Công Thương địa phương.
Nội dung: Trao đổi, thảo luận về công tác quản lý quy hoạch cụm công nghiệp, lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp; kết hợp đi thực tế, trao đổi, thảo luận tại 1 – 2 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Chương trình chi tiết và tài liệu Hội nghị đề nghị Quý cơ quan, đơn vị truy cập và tải về tại đây
Cục Công Thương địa phương trân trọng kính mời Quý cơ quan, đơn vị tới dự và tham gia ý kiến tại Hội nghị./.

 Ghi chú: Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị xác nhận danh sách đại biểu tham dự Hội nghị theo mẫu, gửi về Cục Công Thương địa phương trước ngày 09/10/2019 theo địa chỉ Email: nhungth@moit.gov.vn. Chi tiết xin liên hệ với đồng chí Trần Hồng Nhung, ĐT: 024.22218288/ 0988.500.108.

 

CỤC CÔNG THƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG