Lịch phát sóng chương trình truyền hình "Góc nhìn công thương" và "Kiến thức khuyến công" của Cục Công Thương địa phương - Bộ Công Thương phối hợp với Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình Việt Nam trên kênh  VTV2