Sáng ngày 14/5/2021, tại trụ sở Bộ Công Thương đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giữa Bộ Công Thương và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội (Viettel). Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hổng Diên tham dự và phát biểu tại Lễ ký.

Tham dự Lễ ký có Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng, lãnh đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Vụ Kế hoạch, Chánh Văn phòng Bộ và đại diện của Tập đoàn Viettel.

Tại Lễ ký, hai bên đã cùng thống nhất nguyên tắc hợp tác trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động và khả năng của mỗi bên trên tinh thần thiện chí vì sự phát triển trong giai đoạn chuyển đổi số của Bộ Công Thương góp phần thực hiện thành công Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Hai bên cũng nhất trí để Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel triển khai thử nghiệm tại Bộ Công Thương một số nội dung như rà soát, đánh giá tổng thể thực trạng hệ thống công nghệ thông tin tại Bộ Công Thương; Kiến trúc tổng thể lại hệ thống công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số của Bộ Công Thương; Hỗ trợ hạ tầng phần cứng, thiết bị phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số của Bộ Công Thương; Hỗ trợ các hệ thống phần mềm phục vụ công tác quản lý của Bộ…

Tại Lễ ký, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết, sẽ yêu cầu các đơn vị trực thuộc có liên quan phối hợp, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để Viettel thực hiện các hoạt động khảo sát, xây dựng, triển khai các chương trình, dự án, nhiệm vụ phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông. Bộ trưởng cũng đề nghị các đơn vị trong Bộ thường xuyên cập nhật, trao đổi thông tin, tổng hợp đánh giá rút kinh nghiệm và thống nhất giải pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả về các nội dung thoả thuận hợp tác.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội cho biết, Tập đoàn sẽ có trách nhiệm đảm bảo nguồn lực chất lượng cao và ưu tiên thực hiện các nội dung hợp tác với Bộ Công Thương; Tư vấn, nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và triển khai cung cấp các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin và viễn thông theo nội dung thỏa thuận, thống nhất giữa hai bên; Sẵn sàng triển khai thí điểm các giải pháp, dịch vụ công nghệ thông tin và viễn thông của Viettel đảm bảo chất lượng, cạnh tranh, công nghệ tiên tiến, dễ sử dụng, phù hợp với đối tượng sử dụng tại Bộ Công Thương…

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công Thương và Tập đoàn Viễn Thông Quân đội Viettel về hợp tác về chuyển đổi số tại Bộ Công Thương là sự kiện quan trọng đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của Bộ Công Thương, hứa hẹn sẽ giúp cán bộ, công chức viên chức của Bộ được tiếp cận với các giải pháp công nghệ tiên tiến, các nền tảng chuyển đổi số phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành công việc tại Bộ Công Thương./.

Theo moit.gov.vn