Thực hiện chương trình công tác, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị trực tuyến về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN) nhằm đánh giá hệ thống chính sách hiện hành, vai trò của cụm công nghiệp đối với phát triển kinh tế - xã hội tại các tỉnh, thành phố, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: ½ ngày, từ 8h00 ngày 02/7/2021 (Thứ 6).

- Địa điểm trực tuyến:

+ Tại Bộ Công Thương: Phòng họp trực tuyến của Tổng cục quản lý thị trường, số 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

+ Tại địa phương: Phòng họp trực tuyến của Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2. Chủ trì Hội nghị: Bộ trưởng Bộ Công Thương.

3. Thành phần Hội nghị

- Về phía Bộ Công Thương: Lãnh đạo Bộ; Cục Công Thương địa phương và đại diện các đơn vị có liên quan trong Bộ.

- Về phía địa phương: Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện và chủ đầu tư hạ tầng CCN trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

4. Nội dung: Chương trình Hội nghị kèm theo tải về tại đây.

Bộ Công Thương trân trọng kính mời Quý Ủy ban, cơ quan, đơn vị tới dự, tham gia ý kiến tại Hội nghị./.

Ghi chú:  

 (1) Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Công Thương là đơn vị đầu mối thực hiện một số nội dung:

- Lựa chọn và mời 1÷2 Ủy ban nhân cấp huyện và 1÷2 chủ đầu tư hạ tầng CCN trên địa bàn tham dự Hội nghị. Tổng hợp, gửi danh sách đại biểu trên địa bàn cấp tỉnh tham dự Hội nghị về Cục Công Thương địa phương trước ngày 01/7/2021 theo địa chỉ email: tuannanh@moit.gov.vn. Chi tiết xin liên hệ với đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, điện thoại: 024.22218288/0988310581.

- Phối hợp với Cục Quản lý thị trường trên địa bàn cấp tỉnh chuẩn bị phòng họp trực tuyến và các điều kiện về phòng chống dịch Covid -19 cho các đại biểu tham dự.

(2) Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố: Chuẩn bị phòng họp trực tuyến với đường truyền ổn định, kết nối thông suốt giữa phòng họp trực tuyến của Tổng cục với Cục Quản lý thị trường tại các địa phương, cử cán bộ kỹ thuật trợ giúp trong suốt quá trình tổ chức Hội nghị.

(3) Tài liệu Hội nghị đề nghị Quý cơ quan, đơn vị truy cập tải về tại đây.

 

CỤC CÔNG THƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG