Mới đây, ngày 11 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã phê duyệt giá dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại cụm công nghiệp Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo và cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Các cụm công nghiệp nêu trên do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp làm chủ đầu tư. Mức giá dịch vụ hạ tầng tại các cụm công nghiệp được phê duyệt Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; theo đó các thông tin về mức giá dịch vụ hạ tầng, cụ thể như sau:

Tại Cụm công nghiệp Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo:

+ Giá dịch vụ hạ tầng kỹ thuật: 7.670 đồng/m2/năm

+ Giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải: 9.650 đồng/m3

Tại Cụm công nghiệp Thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng:

+ Giá dịch vụ hạ tầng kỹ thuật: 7.990 đồng/m2/năm

+ Giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải: 9.140 đồng/m3

Việc ban hành giá dịch vụ hạ tầng, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải là cơ sở để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải cho các tổ chức sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo và cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng.

 Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp triển khai thực hiện và thông báo cho các tổ chức sản xuất, kinh doanh trong 2 cụm công nghiệp này để biết./.

Chi tiết Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND xem và tải về tại đây.

 

TQL -ARIT