HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG

Ngày 30/11/2022, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 281/KH-UBND về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2023. Đây là năm đầu tiên tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện công tác này.

Việc ban hành kế hoạch bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn của tỉnh có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển ...
Nguồn kinh phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mua sắm máy móc, thiết bị, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất chế biến các dòng sản phẩm Omega An ...
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) (TTKC) đã triển khai, thực hiện các chương trình khuyến công, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp ...
Vừa qua, với sự hỗ trợ 1 tỷ đồng từ nguồn vốn khuyến công quốc gia, Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình phối hợp cùng Công ty TNHH ...
Ngày 15/12, tại thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương TP. Đà Nẵng) tổ chức bàn giao máy móc thiết bị cho các doanh ...
Năm 2022, tỉnh Đắk Nông có 27 sản phẩm của 6 huyện và thành phố đăng ký tham gia. Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ, sản phẩm và tổ chức đánh ...
Sản phẩm bình chọn tập trung vào các nhóm sản phẩm: Thủ công mỹ nghệ, chế biến nông – lâm – thủy sản và đồ uống; thiết bị máy móc phụ tùng ...
Đến nay trên địa bàn toàn tỉnh có 29 sản phẩm được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, 18 sản phẩm được công nhận là ...
Tại tỉnh Đồng Tháp, trong giai đoạn 2012 - 2021, có 317 sản phẩm công nghiệp nông thôn được công nhận tiêu biểu cấp huyện, 189 sản phẩm được công nhận tiêu ...
- Về sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11/2022 tăng 7,66% so với tháng trước và tăng 10,59% so cùng kỳ năm 2021. Một số sản phẩm ...