HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG

Vừa qua, Cục Công Thương địa phương đã ban hành Quyết định số 55/QĐ-CTĐP ngày 16 tháng 8 năm 2022 về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2022

Thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2022, Cục Công Thương địa phương đã chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu ...
Thấy rõ vai trò của CNNT, Đảng ta đã đề ra các chủ trương về phát triển công nghiệp ở khu vực nông thôn: Nghị quyết số 15-NQ/TW Hội nghị lần thứ ...
Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam Lưu Duy Dần cho rằng, vốn khuyến công đang trở thành bạn đồng hành với làng nghề, thúc đẩy làng nghề phát triển. Các ...
Theo đó, tỉnh đã công nhận cho 36 sản phẩm, nhóm sản phẩm của 36 cơ sở công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, tập trung vào 4 nhóm ...
Hiện nay, toàn tỉnh Sóc Trăng có khoảng 55 cơ sở sản xuất bánh Pía, để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải thường xuyên đầu tư các ...
Văn bản nêu rõ một số nội dung cụ thể: Các địa phương rà soát sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công ...
Trên cơ sở đánh giá, lựa chọn và nhu cầu đăng ký của các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp ...
Từ nguồn kinh phí khuyến công, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Sơn La đã hỗ trợ nhiều cơ sở CNNT có sản phẩm CNNT tiêu ...
11 sản phẩm, gồm: Cóc sấy dẻo của hộ kinh doanh trà mãng cầu Thanh Nam (huyện Thoại Sơn); xoài cát hòa lộc sấy dẻo của Công ty TNHH MTV Vườn Bà ...
Theo đó, năm 2021, Trung tâm đã hỗ trợ cho 13 cơ sở, DN ứng dụng máy móc thiết bị với tổng kinh phí là hơn 1,729 tỷ đồng. Trong đó, các ...