DOANH NGHIỆP - LÀNG NGHỀ

Đi cùng với đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN) hiện đại thì việc đầu tư hệ thống cụm công nghiệp (CCN) được đánh giá là rất quan trọng bởi các CCN đóng vai trò sắp xếp, di dời, quy hoạch các dự án sản xuất của doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực tập trung, DN ít có điều kiện vào khu công nghiệp, tạo nên sự phân bổ hợp lý phát triển công nghiệp của địa phương.

Trên thực tế, Đồng Nai dù đã có hàng chục ngàn DN hoạt động song hầu hết các DN đang ở quy mô nhỏ và vừa, thậm chí siêu nhỏ (hơn 95%), nằm rải rác ở các địa phương trong ...
Cơ hội lớn để thúc đẩy tăng trưởng ngành thủ công mỹ nghệ Theo GS.TS Từ Thị Loan - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Viện Văn hóa Nghệ ...
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương có trên 65 làng nghề truyền thống với các nghề: Mộc, cơ khí, thêu ren, gốm sứ, mây tre đan, dệt chiếu cói, trạm ...
Theo đó, mục tiêu đến năm 2025 toàn tỉnh sẽ bảo tồn và phát triển 17 làng nghề, làng nghề truyền thống và 01 nghề truyền thống; Phát triển mới 04 làng ...
Hiện nay, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và cách mạng công nghiệp 4.0 tác động sâu rộng đến mọi mặt phát triển kinh tế - xã hội, làm thay ...
Thông qua phong trào thi đua, tỉnh đặt ra mục tiêu đến hết năm 2025 có có 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Cao Bằng ...
Diễn đàn có chủ đề Chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện Nghị quyết số ...
  1.  Lịch sử vấn đề - thuật ngữ khái niệm Mô hình cụm công nghiệp (CCN) được sử dụng ngày càng nhiều trên thế giới nhằm tận dụng các lợi thế ...
Việc phát triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Tỉnh đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập, tạo việc làm cho lao động ...
Các HTX, THT của tỉnh Bạc Liêu đã giúp tạo việc làm cho các lao động có tay nghề thấp, lao động lớn tuổi; tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho ...