Được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Trung tâm Năng lượng, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến thương mại, nhiều hoạt động đã được Trung tâm Phát triển Công Thương Vĩnh Phúc triển khai, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ngành Công Thương trên địa bàn nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Hỗ trợ phát triển ngành năng lượng là một trong những giải pháp Trung tâm Phát triển Công Thương Vĩnh Phúc nỗ lực triển khai. Cụ thể, triển khai thực hiện Kế hoạch 3316/KH-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh, trung tâm đã tham mưu, đề xuất Sở Công Thương, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thành phố xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả thuộc ngành, lĩnh vực quản lý hàng năm, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời tham mưu đề xuất kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả của ngành Công Thương hàng năm, báo cáo Sở Công Thương; tham mưu, đề xuất Sở Công Thương rà soát, đánh giá hoạt động, chấp hành các quy định đối với 47 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh; xây dựng danh mục, đề xuất dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh. Ngoài ra, thực hiện mô hình điểm sử dụng năng lượng mặt trời hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường tại trụ sở UBND xã Tân Lập (huyện Sông Lô).

Nhằm xúc tiến thu hút đầu tư trong lĩnh vực năng lượng, trung tâm đã tham gia, đề xuất nội dung Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác, ký giữa Hiệp hội Công nghiệp Năng lượng mặt trời Hàn Quốc với Sở Công Thương Vĩnh Phúc; chủ trì tiếp cận, xúc tiến làm việc và thực hiện ký Bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Shinsung (Hàn Quốc). Đồng thời, xây dựng nội dung kế hoạch làm việc, thống nhất với Công ty Shinsung, triển khai bước đầu xây dựng 1 nhà máy điện mặt trời 992 Kw tại Vĩnh Phúc; chủ trì tiếp cận, xúc tiến làm việc, thực hiện ký Bản ghi nhớ hợp tác với Công ty TNNH ASV VIETNAM, đại diện Tập đoàn KEC (Ấn Độ) tại Việt Nam, xây dựng 1 nhà máy điện năng lượng mặt trời 50MW tại Vĩnh Phúc…
Do là địa phương đang phát triển, nhu cầu sử dụng năng lượng cao nên trung tâm đã chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan lập bản đồ các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, khu, cụm công nghiệp, hệ thống lưới điện 500KV, 220KV, 110KV và các trạm biến áp trung gian trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Tổ chức tọa đàm xúc tiến thương mại đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc lĩnh vực năng lượng. Trung tâm còn chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất Sở Công Thương, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất hàng năm của tỉnh. Từ năm 2017 - 2019, lượng điện năng tiết kiệm được khoảng 82.000 Kwh, tương ứng 138.000.000 đồng, giảm khí phát thải môi trường 66 tấn CO2…
Trong thời gian từ năm 2017 - 2020, trung tâm đã tổ chức 3 lớp tập huấn, 1 cuộc hội thảo cho 560 người về sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo -tiềm năng và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường, định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất công nghiệp; tổ chức 2 lớp bồi dưỡng huấn luyện an toàn điện; thực hiện trưng bày giới thiệu 2 gian hàng phổ biến các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, trang thiết bị công nghiệp điện năng lượng mặt trời, bảo vệ môi trường, công nghệ sản xuất sạch hơn tại Hội chợ Công Thương khu vực Đồng bằng sông Hồng - Vĩnh Phúc năm 2018.
Dù tổ chức lại hoạt động chưa lâu, song với nhiều hoạt động thiết thực, Trung tâm Phát triển Công Thương Vĩnh Phúc đã hỗ trợ mạnh mẽ sự phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn.

 

Theo Báo Công Thương