Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, năm 2022, tỉnh có 13 cơ sở công nghiệp nông thôn với 15 sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Trên cơ sở đó, tỉnh đã đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Khu vực miền Trung - Tây Nguyên; kết quả có 11 sản phẩm, bộ sản phẩm của các cơ sở công nghiệp nông thôn đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Khu vực năm 2022

Đến nay trên địa bàn toàn tỉnh có 29 sản phẩm được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, 18 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Khu vực và 5 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia.

Trong những năm qua, nhiều doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn đã nhận thức được tầm quan trọng và quyền lợi khi sản phẩm được công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp nên đã chú trọng, quan tâm đầu tư chất lượng cho sản phẩm, đăng ký tham gia bình chọn với số lượng sản phẩm tăng cao qua từng đợt. Các sản phẩm tham gia bình chọn có chất lượng, mẫu mã bao bì phong phú, trong đó có nhiều sản phẩm của các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở địa bàn vùng sâu vùng xa như huyện Ea Súp, huyện Lắk và huyện Krông Năng.

Thông qua chương trình khuyến công, nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đã đầu tư máy móc, công nghệ, cải tiến bao bì cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Để giúp các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tìm đầu ra của sản phẩm, thời gian qua Sở Công Thương Đắk Lắk đã chỉ đạo Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ, chương trình kết nối giao thương trong và ngoài nước.

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Sở Công Thương tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động sâu rộng đến các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn để các cơ sở nhận thức sâu sắc về việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn, qua đó tích cực tham gia bình chọn sản phẩm; Tuyên truyền đến các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn để nắm bắt, tiếp cận các chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn của Nhà nước, khuyến khích hỗ trợ để phát triển về số lượng cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đồng thời, khuyến khích hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đang hoạt động nâng cao công suất, mở rộng quy mô sản xuất, thay đổi về công nghệ và phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn mới.

Hoài Nam -TTCN