Thực hiện Kế hoạch số 2218/KH-HĐBC ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng bình chọn về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023; Quyết định số 3116/QĐ-BCT ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023; Cục Công Thương địa phương (Cơ quan Thường trực Hội đồng) Thông báo danh sách sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023. Chi tiết Quyết định xen và tải về tại mã QR đính kèm.

Để chuẩn bị cho buổi Lễ công bố, tôn vinh, trao giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ V, tổ chức vào lúc 08h30, ngày 15 tháng 12 năm 2023 tại Cung triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia - số 01, đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; được phát sóng trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam (Giấy mời tham dự, nội dung chuỗi sự kiện, Cục CTĐP đã gửi đến Sở Công Thương). Cục CTĐP đề nghị Sở Công Thương quan tâm, để phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Thông báo đến cơ sở CNNT có sản phẩm được công nhận là sản phẩm CNNT cấp quốc gia nắm 2023 biết, cử đại diện đến dự Lễ công bố, tôn vinh, nhận giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023; có mặt tập trung vào lúc 07h30, ngày 15 tháng 12 năm 2023 tại Cung triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia theo địa chỉ nói trên để Ban Tổ chức phổ biến, hướng dẫn thực hiện nghi thức nhận giấy chứng nhận và chụp hình lưu niệm tại sân khấu buổi Lễ. Đề nghị nam mặc lễ phục trang trọng, nữ mặc áo dài truyền thống.

2. Thông báo cho cơ sở CNNT có sản phẩm được công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023 gửi sản phẩm đến trưng bày, giới thiệu tại Triển lãm hội chợ trước ngày 12 tháng 12 năm 2023 để Ban Tổ chức bố trí sắp xếp khu vực trưng bày cho phù hợp tại không gian triển lãm.

3. Để chi tiền thưởng cho cơ sở CNNT có sản phẩm CNNT được công nhận tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023, đề nghị Sở Công Thương gửi đến Cục CTĐP thông tin về số tài khoản (kho bạc hoặc ngân hàng) để Cục CTĐP chuyển tiền thưởng đến Sở Công Thương, thay Cục CTĐP chi trả cho cơ sở CNNT.

Chi tiết Quyết định xen tại đây hoặc tải về tại mã QR đính kèm

 Đầu mối cung cấp thông tin, phối hợp công tác chuẩn bị Tổ chức Lễ tôn vinh, trao Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023 để nghị liên lạc Phòng Phát triển tiểu thủ công nnghiệp và Doanh nghiệp, Cục Công Thương địa phương; Điện thoại: 024.22218.345./.

 

CỤC CÔNG THƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG