Năm 2020, trên địa bàn Thủ đô có 50 doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực. Kết quả, đã có 26 sản phẩm của 19 doanh nghiệp đủ điều kiện, được thành phố công nhận danh hiệu, trong đó 10 sản phẩm của 6 doanh nghiệp lọt vào Top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội 2020. Đây là các sản phẩm thuộc nhóm công nghiệp công nghệ cao, nhóm xuất khẩu chủ lực, đóng góp tỷ trọng lớn vào tổng giá trị sản xuất công nghiệp…

Như vậy, sau 3 năm tiếp tục triển khai dự án, Hà Nội đã công nhận 117 sản phẩm của 77 doanh nghiệp đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực, đạt 146,25% mục tiêu đề ra. Doanh thu của 77 doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2020 ước đạt gần 200.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 1 tỷ USD.

Trong đó, 1 doanh nghiệp có doanh thu năm 2019 đạt hơn 40.000 tỷ đồng, 7 doanh nghiệp doanh thu hơn 5.000 nghìn tỷ đồng và 14 doanh nghiệp có doanh thu từ 1.000 tỷ đồng trở lên. Ngoài các doanh nghiệp trong nước còn có 10 doanh nghiệp FDI với các thương hiệu toàn cầu như TOTO, CANON, PANASONIC…

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn trao chứng nhận và biểu trưng SPCNCL cho các DN

Các doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp chủ lực TP Hà Nội được tham gia và thụ hưởng các chương trình, chính sách hỗ trợ của thành phố như:Tuyên truyền quảng bá, tôn vinh sản phẩm; ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến, khuyến công, hỗ trợ phát triển khoa học- công nghệ, phát triển nguồn nhân lực của thành phố; được sử dụng logo của Chương trình sản phẩm công nghiệp chủ lực phục vụ các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm trong các hoạt động của doanh nghiệp…  


Theo Thời báo Làng nghề Việt