Với mong muốn chung tay tháo gỡ khó khăn cùng các doanh nghiệp trên địa bàn, 8 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên (Khuyến công Thái Nguyên) đã triển khai nhiều hoạt động có hiệu quả.


Đặc biệt, Trung tâm đã chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị, thành phố thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng CNH – HĐH.
 
Ngay từ đầu năm 2020, Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên đã đăng ký hỗ trợ các đề án khuyến công và rà soát nhiệm vụ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh để tập trung thực hiện. Tám tháng đầu năm, Khuyến công Thái Nguyên đã và đang tập trung triển khai 17 Đề án với tổng mức kinh phí hỗ trợ đạt hơn 06 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và hợp tác xã trồng chè được Khuyến công Thái Nguyên hỗ trợ ứng dụng máy móc trong chế biến chè

Trong đó, 04 Đề án khuyến công quốc gia được Bộ Công Thương hỗ trợ trên 4,4 tỷ đồng và 13 Đề án khuyến công địa phương được UBND tỉnh hỗ trợ hơn 1,7 tỷ đồng. Theo đó, công tác khuyến công được tập trung chủ yếu vào việc ứng dụng thiết bị hiện đại trong sản xuất cho các doanh nghiệp, cơ sở CNNT; Mở các lớp tập huấn, tuyên truyền về công tác khuyến công; Cung cấp thông tin và chương trình hỗ trợ thành lập doanh nghiệp; Hoàn thiện kế hoạch thực hiện các đề  án  tổ chức Hội nghị chuỗi sự ngành Công Thương 28 tỉnh, thành khu vực phía Bắc và Hội chợ triển lãm sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020; Thực hiện Đề án tuyên truyền các hoạt động khuyến công trên ấn phẩm Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng… Đến nay, tiến độ thực hiện các đề án được Trung tâm triển khai đạt trên 70% khối lượng công việc.
           
Bên cạnh đó, hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp và công tác đầu tư, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp của Trung tâm cũng đạt được nhiều kết quả khích lệ, khi đã triển khai hoàn thiện hồ sơ dự thầu gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thanh niên xung phong và xây dựng hạ tầng khu dân cư hai bên đường. Ngoài ra, Khuyến công Thái Nguyên đã hoàn thành việc giám sát thi công xây dựng các công trình điện chiếu sáng đường vành đai V, các khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đường Việt Bắc; Hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hệ thống điện trung áp KCN Sơn Cẩm; Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình di chuyển hệ thống đường dây 0,4 kV phục vụ giải phóng mặt bằng tại khu công nghiệp Yên Bình)…
              
 
Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên đã hỗ trợ máy cưa bàn trượt cho nhiều doanh nghiệp chế biến lâm sản trên địa bàn
 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 8 tháng đầu năm, kết quả đó có được là nhờ Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên đã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Bộ Công Thương, UBND tỉnh Thái Nguyên; Sự hỗ trợ và hướng dẫn của Cục Công Thương địa phương, cũng như sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành liên quan và chính quyền các huyện/thị xã, các xã/phường/trị trấn; Sự cố gắng, nhiệt tình của đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công.  Đến nay, Trung tâm đã kiện toàn bộ máy, ổn định về tổ chức, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
           
Nói về mục tiêu và nhiệm vụ của các tháng còn lại năm 2020, ông Bùi Anh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên cho biết: Từ nay đến cuối năm, Trung tâm sẽ thường xuyên giám sát, theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện nhằm đảm bảo các đề án được triển khai theo đúng nội dung, mục đích để báo cáo với Sở Công Thương và Cục Công Thương địa phương. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công Hội chợ triển lãm sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc và Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2020; Tiếp tục xây dựng và trình Sở Công Thương thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt các đề án khuyến công địa phương đợt 02 năm 2020, cũng như lập kế hoạch các đề án khuyến công thực hiện năm 2021. Ngoài ra, Trung tâm sẽ tập trung hoàn chỉnh hồ sơ nghiên cứu khả thi dự án xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Hà Thượng và tham mưu, tìm kiếm nguồn vốn để triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ thầng cụm công nghiệp Sơn Cẩm 2.
           
Có thể nói, các hoạt động khuyến công của tỉnh Thái Nguyên trong suốt thời gian qua đã đóng vai trò tích cực trong công cuộc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng CNH – HĐH. Do vậy, để công tác khuyến công đạt được nhiều hiệu quả hơn nữa thì ngoài sự nỗ lực của tập thể CBCNV, Trung tâm rất cần sự giúp đỡ, hỗ trợ thiết thực từ phía Bộ Công Thương và lãnh đạo tỉnh trong việc tăng nguồn vốn từ ngân sách trung ương và địa phương. Qua đó, góp phần nâng mức hỗ trợ cho một số nội dung khuyến công để chương trình có thêm sức lan tỏa đến các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó, là đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về các chính sách hỗ trợ của Chương trình khuyến công, tạo động lực cho hoạt động khuyến công cơ sở được thuận lợi. 


Theo Công nghiệp Tiêu dùng