Thực hiện Chương trình kế hoạch công tác năm 2023 đã được phê duyệt, từ ngày 31/10 đến ngày 03/11/2023, đoàn công tác của Cục Công Thương địa phương do bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện các đề án khuyến công quốc gia (KCQG); quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp (CCN) tại các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh.

Tham gia đoàn công tác của Cục Công Thương địa phương có đại diện các đơn vị: Phòng Quản lý khuyến công, Phòng Quản lý cụm công nghiệp, Văn phòng Cục (Bộ phận Tài chính - Kế toán).

Tại buổi làm việc với đại diện Lãnh đạo Sở Công Thương, lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị chuyên môn, Trung tâm Khuyến công thuộc Sở, bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, Trưởng đoàn công tác đã thông qua Quyết định và nội dung kiểm tra, bao gồm: Kiểm tra tiến độ triển khai các đề án KCQG đã được phê duyệt năm 2023; khảo sát thực tế và đánh giá kết quả, hiệu quả một số đề án KCQG các năm trước; Hướng dẫn xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các đề án KCQG; nắm tình hình về cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động, cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Công Thương thực hiện nhiệm vụ về khuyến công; Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác quản lý CCN trên địa bàn theo Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017, Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ và Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương; khảo sát thực tế tình hình đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư, mô hình quản lý tại một số CCN trên địa bàn cấp tỉnh; đánh giá kết quả đạt được trong quản lý, phát triển CCN trên địa bàn; nắm bắt những khó khăn, tồn tại, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị phát triển hiệu quả các CCN thời gian tới của địa phương.

Theo đó, Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tiến độ, kết quả, tình hình thực hiện của một số cơ sở công nghiệp nông thôn được thụ hưởng chính sách khuyến công và khảo sát hiện trạng đầu tư xây dựng hạ tầng và thu hút đầu tư vào một số CCN trên địa bàn các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh.

Anh Tuấn - CCN