Thông qua hoạt động khuyến công đã giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp của tỉnh Quảng Ninh đổi mới máy móc, trang thiết bị, nâng cao sức cạnh tranh, giảm giá thành sản phẩm, hạn chế ô nhiễm môi trường, giải quyết việc làm cho người lao động. Đặc biệt là tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững. 

Năm 2020, công tác khuyến công quốc gia tiếp tục được hỗ trợ 600 triệu đồng theo Quyết định số 3872/QĐ-BCT ngày 27/12/2019 của Bộ Công Thương từ nguồn kinh phí Trung ương. Từ nguồn hỗ trợ của khuyến công quốc gia, tới nay Trung tâm Xúc tiến và Phát triển công thương Quảng Ninh đã thực hiện ký hợp đồng phối hợp triển khai các nội dung đề án khuyến công hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất đồ nội thất cao cấp cho Công ty Cổ phần Giải pháp nội thất Việt, kinh phí hỗ trợ 300 triệu đồng; Thực hiện hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất nước mắm sá sùng cho Công ty TNHH 1 thành viên Newstar, kinh phí hỗ trợ 300 triệu đồng. Ước lượng khối lượng thực hiện hỗ trợ đến nay đạt trên 70% kế hoạch cho các dự án từ nguồn khuyến công quốc gia.

Bắt đầu từ tháng 10/2020, nguồn khuyến công quốc gia được bổ sung thêm 1,1 tỷ đồng cho đề án hội chợ hàng công nghiệp nông thôn Quảng Ninh 2020, được diễn ra vào tháng 12/2020. Định hướng, đến tháng 12/2020 Trung tâm Xúc tiến và Phát triển công thương Quảng Ninh sẽ thực hiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp đăng ký tham gia hội chợ.

Song song với đó, công tác khuyến công địa phương cũng được thực hiện triển khai tích cực. Đến nay Trung tâm Xúc tiến và Phát triển công thương đã lập dự toán kinh phí khuyến công địa phương báo cáo Sở Công Thương Quảng Ninh trình UBND tỉnh phê duyệt với tổng kinh phí là 2 tỷ đồng/14 đề án, gồm 7 dự án của Trung tâm, 7 dự án của doanh nghiệp. Tuy nhiên, do những tác động ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đề án vẫn đang trong giai đoạn chờ được phê duyệt thực hiện.

Thời gian tới, Trung tâm Xúc tiến và Phát triển công thương Quảng Ninh sẽ tập trung hoàn thành 100% kế hoạch thực hiện khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn tổ chức sau khi hợp nhất để tăng cường nguồn lực, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý; Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực quản lý và điều hành, công tác đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, tiếp tục tư vấn cho các cơ sở sản xuất nắm bắt kịp thời các chính sách về đầu tư, thủ tục hành chính thành lập, ưu đãi doanh nghiệp và thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở sản xuất. 

 

Theo Thời báo Làng nghề Việt