Ngày 30/11/2022, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 281/KH-UBND về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2023. Đây là năm đầu tiên tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện công tác này.

Việc ban hành kế hoạch bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn của tỉnh có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn.

Theo kế hoạch, sản phẩm tham gia bình chọn là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do chính cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh sản xuất và đăng ký tham gia bình chọn; không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường; được phân theo các nhóm như: Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm, Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí, Nhóm các sản phẩm khác.

Việc tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu được thực hiện công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật. Một cơ sở CNNT có thể đăng ký tham gia bình chọn cho một hoặc nhiều sản phẩm; đồng thời gửi sản phẩm tham gia bình chọn trên nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin liên quan đến sản phẩm của mình.

Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 26/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương (mỗi huyện, thị xã, thành phố đăng ký từ 3-5 sản phẩm tham gia bình chọn cấp tỉnh năm 2023). Thời gian tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh diễn ra từ tháng 3 - tháng 4/2023.

Mức chi thưởng cho sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh gồm: Giấy chứng nhận, khung, kỷ niệm chương và tiền thưởng là 3.000.000đ/sản phẩm.

Chi tiết Kế hoạch tại đây

Lương Tuấn - TTCN