Theo báo cáo của Sở Công Thương Bình Thuận, Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận được tổ chức định kỳ 02 năm/lần và năm 2022 là lần thứ 6 được duy trì tại địa phương.

Sản phẩm bình chọn tập trung vào các nhóm sản phẩm: Thủ công mỹ nghệ, chế biến nông – lâm – thủy sản và đồ uống; thiết bị máy móc phụ tùng cơ khí…kết quả có 30/45 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

Đa số sản phẩm tham gia bình chọn lần này là những sản phẩm công nghiệp nông thôn đặc thù của tỉnh, có những sản phẩm mới và những sản phẩm đăng ký tham gia lần đầu. Trong đó, nhiều sản phẩm đã phát triển tốt, có mẫu mã, kiểu dáng chất lượng cao và có thị trường tiêu thụ mạnh, đáng ghi nhận là sử dụng nguồn nguyên liệu dồi dào, lợi thế của địa phương như nước mắm, thanh long... đáp ứng đầy đủ tiêu chí bình chọn.

Trên cơ sở đó, tỉnh đã đề xuất 30 sản phẩm này tiếp tục tham gia bình chọn cấp khu vực phía Nam năm 2022. Kết quả có 12 sản phẩm, bộ sản phẩm của 11 cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực phía Nam 2022.

Những cơ sở có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu sẽ được tỉnh hỗ trợ, cung cấp thông tin, tư vấn, hướng dẫn tiếp cận các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước. Mặt khác, còn được ưu tiên xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công, xúc tiến thương mại quốc gia và địa phương theo quy định để đào tạo nghề, truyền nghề hoặc nâng cao năng lực quản lý, xây dựng chiến lược kinh doanh, makerting, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Đồng thời, được hỗ trợ tham gia các hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm, đăng ký nhãn hiệu và xây dựng trang thông tin điện tử của cơ sở; được đăng tải thông tin giới thiệu về sản phẩm trên phương tiện thông tin truyền thông.

Hoài Nam - TTCN