Mới đây, tại thành phố Lạng Sơn, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình khuyến công tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2020 cho 4 đơn vị có sản phẩm đạt giải. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đoàn Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Trong 4 năm (2017-2020), hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn thực hiện 45 đề án khuyến công, trong đó có 05 đề án khuyến công quốc gia và 40 đề án khuyến công địa phương, với tổng kinh phí 6,9 tỷ đồng (KCQG là 1,9 tỷ đồng và KCĐP là 5 tỷ đồng); Thu hút vốn đầu tư từ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên 41 tỷ đồng; tạo việc làm cho 442 lao động nông thôn. Trong đó chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý đã giúp 210 học viên tham gia tập huấn kiến thức khởi sự doanh nghiệp, hỗ trợ 72 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia 07 kỳ Hội chợ triển lãm để quảng bá, giới thiệu sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của địa phương; tổ chức 02 kỳ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Tại các kỳ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh có 16 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, 07 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực, 01 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia và tổ chức thực hiện tổng kết công tác khuyến công giai đoạn đến năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Đoàn Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương kết quả công tác khuyến công trong 4 năm qua, qua đó đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới Sở Công Thương cần đẩy mạnh tuyên truyền về công tác khuyến công bằng nhiều hình thức; thực hiện tốt công tác phối hợp trong xây dựng Chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện các đề án; cần đa dạng hóa hoạt động khuyến công gắn với nhu cầu thực tế của các cơ sở công nghiệp nông thôn; tập trung huy động nguồn lực trong và ngoài nước tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo hiệu quả trong sử dụng nguồn vốn khuyến công.

Nhân dịp này đồng chí Đoàn Thu Hà - Phó chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2020 cho 04 cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có sản phẩm đạt giải thuộc nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm. Trong đó, huyện Đình Lập 02 sản phẩm (Bún ngô và Chè Ô long), huyện Cao Lộc 01 sản phẩm (Hạt Mắc ca sấy nứt vỏ) và huyện Tràng Định 01 sản phẩm (Gạo bao thai hồng).

Đồng chí Đoàn Thu Hà Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn.

Tại Hội nghị Lãnh đạo Sở Công Thương đã tặng giấy khen cho 03 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020.          

 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn