Thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia năm 2022, Sở Công Thương Hà Nam đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Theo báo cáo của Sở Công Thương Hà Nam, thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2022, các văn bản hướng dẫn của Cục Công Thương địa phương, Sở Công Thương Hà Nam đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại triển khai thực hiện các đề án.

Kết quả, 9 tháng đầu năm 2022 đã hỗ trợ được cho 18 cơ sở CNNT ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất với tổng kinh phí là 5.170 triệu đồng.

Đối với khuyến công địa phương: Sở Công Thương đã chủ động tham mưu cho tỉnh dành mọi nguồn lực hỗ trợ cho các cơ sở CNNT sản xuất CN - TTCN trên địa bàn. Từ năm 2021 đến nay, đã thực hiện hỗ trợ cho 16 cơ sở CNNT với tổng kinh phí thực hiện là 3.438 triệu đồng.

Các đối tượng được ưu tiên hỗ trợ là các cơ sở có hoạt động sản xuất thuộc các ngành: Công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản và chế biến thực phẩm; dệt may; thủ công mỹ nghệ… tạo ra nhiều việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn, góp phần ổn định đời sống của nhân dân lao động nói riêng và xã hội nói chung.

Thời gian qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở trên địa bàn tỉnh tương đối sôi động, nhất là cơ sở tại các làng nghề, làng có nghề. Qua đó, đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Lương Tuấn - TTCN