Mới đây, tại thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn, Viện nghiên cứu chiến lược chính sách Công Thương (Bộ Công Thương) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho các cơ sở công nghiệp nông thôn”.

Đây là đề án khuyến công quốc gia được triển khai tại địa bàn 04 tỉnh, thành phố trên cả nước, nhằm cung cấp cho các cơ sở CNNT - đối tượng thụ hưởng của chính sách khuyến công những thông tin, kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng thiết yếu về những vấn đề cơ bản, quan trọng liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là tác động cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và năng lực quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

Tại Hội thảo, các báo cáo viên đã trình bày các chuyên đề liên quan đến hội nhập kinh tế quốc trên thế giới cũng như được áp dụng, vận hành hiện nay tại Việt Nam. Các nội dung được trình bày thực sự đã mang lại hiệu quả thực tiễn cao dành các đại biểu qua đó giúp cho giúp cho các cơ sở công nghiệp nông thôn có thể chủ động tiếp cận và ứng phó chủ động với những thay đổi để tồn tại và phát triển bền vững trong những năm tới đây; các báo cáo viên đã truyền tải, cập nhật các kiến thức, kinh nghiệm quý báu, giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển bền vững, hội nhập sâu vào nền kinh tế quốc tế.

Việc tổ chức Hội thảo cũng là một trong những hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu, chính sách khuyến công; giúp các cơ sở CNNT nâng cao năng lực quản lý, mở rộng sản xuất - kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường; góp phần đưa giá trị xuất khẩu hàng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của cả nước tăng mạnh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

          TQL (TTCN)