Sáng 9/11, tại tỉnh Bình Dương, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị về cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 68 và Nghị định 66. Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chủ trì hội nghị

Dự Hội nghị còn có Lãnh đạo và đại diện các Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương; lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương, đại diện Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Công an và đại biểu của trên 30 địa phương trong khu vực miền Trung, Tây Nguyên và phía Nam.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và 2 năm thực hiện Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68. Đặc biệt là đề cập những khó khăn, tồn tại và dự kiến các nội dung sửa đổi, bổ sung 2 Nghị định nêu trên.

Ngày 25 tháng 05 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và ngày 11/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP. Các Nghị định đã tạo hành lang pháp lý, chính sách quản lý, phát triển cụm công nghiệp thống nhất, tương đối rõ ràng từ công tác quy hoạch, thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp. Đồng thời, làm cơ sở cho các cơ quan quản lý từ Trung ương đến địa phương, các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng, sản xuất trong cụm công nghiệp và đơn vị liên quan chấp hành chủ trương, quy định của Nhà nước về phát triển CCN. Bên cạnh đó, các Nghị định bổ sung một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp, đã thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ đối với phát triển cụm công nghiệp.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị định số 68, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật trước (như: Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường,… và các văn bản hướng dẫn). Do vậy một số nội dung tại các Nghị định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp gặp một số khó khăn, vướng mắc trong áp dụng pháp luật; đồng thời một số nội dung khác trong quá trình triển khai thực hiện cũng đã bộc lộ khó khăn, cần phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung để phù hợp hơn với thực tế.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, phát triển cụm công nghiệp trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đề nghị các đại biểu có ý kiến trao đổi, thảo luận, đánh giá về những kết quả đã đạt được trong quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Đặc biệt, chỉ ra được những khó khăn, tồn tại và đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, từ đó Bộ Công Thương sẽ tổng hợp ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn thiện Báo cáo đánh giá 5 năm triển khai thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và 2 năm thực hiện Nghị định số 66/2020/NĐ-CP, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

HD-TTCN

Tin đã đăng