Ngày 26/7/2022, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 1345/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách sản phẩm/nhóm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022.

Theo đó, tỉnh đã công nhận cho 36 sản phẩm, nhóm sản phẩm của 36 cơ sở công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, tập trung vào 4 nhóm hàng là: Thủ công mỹ nghệ; chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí; nhóm các sản phẩm khác. 

Nhìn chung các sản phẩm tương đối đa dạng về mẫu mã, chủng loại. Tuy nhiên, các sản phẩm đăng ký theo nhóm chưa đều, tập trung chủ yếu ở nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; các nhóm còn ít như thủ công mỹ nghệ, thiết bị cơ khí nhỏ, dụng cụ cầm tay, cơ khí phụ trợ, sản phẩm vật liệu xây dựng...

Trong các sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh, hội đồng bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh đã chọn ra 18 sản phẩm, nhóm sản phẩm tiêu biểu nhất đăng ký tham gia bình chọn cấp khu vực năm 2022.

Các cơ sở CNNT có sản phẩm được công nhận là SPCNNT tiêu biểu sẽ được các cơ quan Nhà nước xem xét hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn khuyến công để phát triển sản xuất, như: đổi mới máy móc thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất; hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý; hỗ trợ tham gia hội chợ, triển lãm giới thiệu trưng bày sản phẩm; tham gia hội nghị kết nối cung cầu trong, ngoài nước để tiếp cận, mở rộng thị trường và tiêu thụ sản phẩm…

HD- TTCN