Ngày 14/6, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu của tỉnh Bắc Kạn năm 2022 đã tổ chức họp để xem xét, đánh giá kết quả bình chọn.

Theo kết quả chấm điểm đánh giá, Ban Giám khảo thảo luận và thống nhất đề nghị Hội đồng bình chọn xem xét, quyết định các sản phẩm được cấp giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2022 đối với 20 sản phẩm/bộ sản phẩm có điểm bình quân từ 70 điểm trở lên, trong đó, Ban Giám khảo đề xuất lựa chọn 07 sản phẩm/bộ sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2022.

07 sản phẩm/bộ sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2022 gồm các sản phẩm: Miến dong Nhất Thiện Ba Bể của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thiện (Ba Bể); Miến dong Tài Hoan của Hợp tác xã Tài Hoan (Na Rì); Trà bí thơm Ba Bể của Hợp tác xã Nhung Lũy (Ba Bể); Vicumax nano Curcumin của Công ty Cổ phần Curcumin Bắc Hà Bắc Kạn, nay đổi tên thành Công ty cổ phần công nghệ dược liệu Bắc Hà (TP. Bắc Kạn); Tinh bột nghệ nếp đen Bắc Kạn cao cấp, tinh bột nghệ nếp đỏ Bắc Kạn cao cấp của Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành (TP. Bắc Kạn); Tinh nghệ Bắc Kạn của Công ty Cổ phần nông sản Bắc Kạn (Bạch Thông); Ván dán coppha phủ film của Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hồng Ngọc (KCN Thanh Bình, huyện Chợ Mới).

Theo http://congnghieptieudung.vn/