Mới đây, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác xúc tiến thương mại (XTTM) năm 2019 với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố và 30 doanh nghiệp (DN) đóng trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2018, tỉnh đã hỗ trợ các DN Yên Bái đưa các sản phẩm thế mạnh, chủ lực tham gia trưng bày gian hàng giới thiệu sản phẩm của tỉnh tại 17 hội chợ trong nước; tổ chức 03 phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tại huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải; 03 hội chợ quảng bá các sản phẩm đặc sản cam, bưởi, quế tại các huyện Văn Chấn, Yên Bình, Văn Yên và 15 hội chợ thương mại trong tỉnh; Tổ chức đoàn cán bộ và DN tham gia 10 hội nghị, hội thảo trong nước; tổ chức Tuần hàng tiêu thụ các sản phẩm đặc sản của tỉnh tại siêu thị Big C Hà Nội.

Công tác XTTM năm 2018 tập trung vào công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, giới thiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh đến với thị trường trong và ngoài nước; tư vấn, hỗ trợ trên 400 doanh nghiệp xây dựng và hoàn thiện hạ tầng thương mại điện tử; trong đó, có 35 doanh nghiệp xuất khẩu. Chất lượng hoạt động của sàn giao dịch điện tử được nâng cao với 800 lượt doanh nghiệp và 1.700 lượt sản phẩm chào bán trên sàn giao dịch điện tử. Hoạt động xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu được chú trọng, xúc tiến thương mại thị trường trong nước, trong tỉnh được triển khai sâu rộng.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương tích cực hỗ trợ DN xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, tập trung hỗ trợ và tư vấn về thủ tục đăng ký bảo hộ logo, nhãn hiệu và thiết kế bao bì sản phẩm; thiết kế xây dựng tờ rơi giới thiệu sản phẩm, thông tin về việc xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Tại Hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã thảo luận, chỉ ra những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác XTTM của tỉnh đồng thời đề ra các giải pháp đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại trong thời gian tới trong đó tập trung vào các nhóm giải pháp: nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa; kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ xúc tiến thương mại tới các doanh nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm địa phương, nhất là những sản phẩm có thế mạnh…
 
Thời gian tới, ngành công thương sẽ chú trọng mở rộng thị trường xuất khẩu; tiếp tục hoàn thiện hạ tầng thương mại điện tử; tăng cường công tác kết nối cung cầu; xây dựng các thương hiệu, nhãn hiệu một số sản phẩm chủ lực của tỉnh... Năm 2019, ngành Công Thương dự kiến sẽ tổ chức các đoàn khảo sát thị trường và xúc tiến thương mại tại Đài Loan và Trung Quốc; Đưa DN nước ngoài có nhu cầu đầu tư liên doanh, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm vào tỉnh nghiên cứu và làm việc với các  DN của tỉnh; tổ chức các gian hàng và hỗ trợ DN Yên Bái tham gia 2 hội chợ, triển lãm quốc tế. Bên cạnh đó đẩy mạnh xúc tiến thương mại thị trường trong nước với việc tổ chức gian hàng của tỉnh tham gia 4 hội chợ, triển lãm trong nước, tổ chức 3 phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi, các hội chợ thương mại tại các huyện trong tỉnh, giới thiệu quảng bá sản phẩm đặc trưng tại các siêu thị Hà Nội; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội nghị kết nối cung cầu trong và ngoài tỉnh.


Nguồn: TTKC&XTTM