Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo tình hình phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp (TTCN).

Theo đó, hiện nay tại TPHCM có 9 loại hình làng nghề đang hoạt động và phát triển trong đó có 7 loại hình làng nghề tiểu thủ công nghiệp như sau: Làng nghề bánh tráng; Làng nghề đan đát; Làng nghề mành trúc; Làng nghề đan giỏ trạc; Làng nghề se nhang; Làng nghề muối; Nghề chế biến khô thủy sản.

Trong thời gian qua, các làng nghề đã có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội như: Thu hút nguồn lực trong dân, tạo ra nguồn sản phẩm phát triển kinh tế - xã hội; sản phẩm phong phú và đa dạng phục vụ nhu cầu của xã hội và xuất khẩu; giải quyết lao động; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của TP, xóa đói giảm nghèo.... Một số làng nghề đã thực sự đứng vững và phát triển trong cơ chế thị trường.

Chương trình hỗ trợ khuyến công góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại các huyện theo hướng công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ, tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động tại các cơ sở công nghiệp nông thôn. Khuyến khích nhiều doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn mạnh dạn đầu tư kinh phí thực hiện các nội dung hoạt động khuyến công nhất là đầu tư hệ thống dây chuyền, trang thiết bị máy móc tiên tiến có hiệu quả sản xuất cao và bảo vệ môi trường xung quanh.

Về định hướng và giải pháp phát triển làng nghề TTCN giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong thời gian tới, Sở Công thương tiếp tục thực hiện mục tiêu của Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 20/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của UBND TPHCM về ban hành Chương trình Khuyến công TPHCM giai đoạn 2021-2025 để xây dựng các chương trình, đề án hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn 5 huyện (Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè).

Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ phát triển ngành nghề, làng nghề trên địa bàn TP, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập người dân, đồng thời bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống vùng nông thôn TP. Tập trung bảo tồn và phát triển các ngành nghề cụ thể như: Nghề sản xuất bánh tráng (xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi); Nghề đan đát xã (xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi); Ngành sản xuất mành trúc (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi). Nghề se nhang (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh); Nghề sản xuất muối (huyện Cần Giờ); Nghề chế biến khô thuỷ sản (huyện Cần Giờ).

Để thực hiện định hướng nêu trên, TP đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phát triển Công nghiệp nông thôn trong đó có các làng nghề theo Chương trình khuyến công TPHCM giai đoạn 2021-2025. Hỗ trợ đào tạo hình thành đội ngũ nhân công, xây dựng lực lượng lao động có kiến thức, tay nghề cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội mới. Đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề và hiệu quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 85%; tăng thu nhập của cư dân; đào tạo nhân lực chất lượng cao, tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân lao động trong làng nghề TTCN.

Đồng thời, đào tạo cho người lao động nắm được các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong sản xuất, công nghệ mới trong sản xuất, chế biến, truy xuất nguồn gốc, mô hình kinh tế tuần hoàn sử dụng hiệu quả phụ phẩm nông nghiệp. Phát triển quản lý chuỗi cung ứng theo ứng dụng blockchain từ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, bảo quản, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

ST: PTKD

Nguồn: Tạp chí Làng nghề Việt