Lĩnh vực kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có nhiều khởi sắc. Điển hình là có nhiều mô hình HTX với quy mô lớn, phát triển tương đối bền vững theo thời gian. Nhiều HTX sản xuất trái cây, lúa - gạo, rau màu có sự liên kết chặt chẽ giữa HTX với thành viên. Tỷ lệ HTX hoạt động trung bình trở lên chiếm 82%, gấp 1,5 lần so với mức trung bình của cả nước.

Thời gian qua, các HTX đã được hỗ trợ để tổ chức lại sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học- kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất, tham gia mô hình Cánh đồng lớn, mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo hướng VietGAP, GlobalGAP. Đến nay, trên địa bàn tỉnh cũng xuất hiện một số mô hình hợp tác xã thành công theo phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị, nổi bật như Hợp tác xã Thương mại-dịch vụ Phường 1, Hợp tác xã Rạch Gầm, Hợp tác xã Mỹ Tịnh An, Mô hình sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao, sản xuất rau an toàn, mô hình hợp tác xã phát triển sản phẩm nông nghiệp gắn với sản phẩm OCOP và kết hợp với du lịch nông thôn.

Trong đó, HTX Mỹ Tịnh An là đơn vị điển hình ở tỉnh Tiền Giang về liên kết sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của địa phương. HTX được thành lập vào năm 2009 và hiện có 100 thành viên, với khoảng 100 ha thanh long sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP. Tháng 7-2020, HTX thành lập chi nhánh tại huyện Tân Phú Đông với 50 thành viên, sản xuất dừa hữu cơ với diện tích 100 ha. HTX ký hợp đồng bao tiêu thanh long cho các thành viên với mức giá sàn 10.000 đồng/kg.

Khi giá thị trường cao hơn mức giá sàn, HTX sẽ mua cao hơn giá thị trường ít nhất 1.000 đồng/kg đối với sản phẩm đạt chuẩn. Thành viên HTX được hưởng lợi nhuận cao hơn so với hộ bên ngoài từ 10% - 20%. Từ đó, các thành viên yên tâm sản xuất, không còn gặp cảnh được mùa mất giá. Ngoài việc xuất khẩu trực tiếp, HTX Mỹ Tịnh An còn liên kết tiêu thụ với nhiều doanh nghiệp xuất khẩu
thanh long, dừa sang thị trường các nước châu Âu, Mỹ, Úc, Trung Quốc và tiêu thụ nội địa.

Theo đánh giá của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo, dù số lượng HTX của Tiền Giang chỉ nằm ở mức trung bình trong khu vực, nhưng trình độ phát triển khá tốt. Điển hình là có nhiều mô hình với quy mô lớn, phát triển tương đối bền vững theo thời gian. Nhiều HTX sản xuất trái cây, lúa - gạo, rau màu có sự liên kết chặt chẽ giữa HTX với thành viên. Tỷ lệ HTX hoạt động trung bình trở lên chiếm 82%, gấp 1,5 lần so với mức trung bình của cả nước.

Trong chuyến thăm và làm việc với tỉnh Tiền Giang mới đây của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, khi đánh giá về kết quả phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Chủ tịch nước cho rằng, Tiền Giang đã triển khai nghiêm túc Nghị quyết 13 ngày 18-3-2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT”, quyết liệt trong xử lý, tái cơ cấu các cơ sở yếu kém. Đến nay, hoạt động KTTT, HTX ở tỉnh có nhiều khởi sắc.

Kinh tế tập thể của tỉnh Tiền Giang đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, được nhân rộng và trở thành một xu thế phát triển tốt, đóng góp ngày càng tích cực vào lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở địa phương. Số lượng HTX thành lập mới ngày càng nhiều; Trong đó, một số HTX có hội đồng quản trị có trình độ cao, qua đào tạo.

Một số HTX đã liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, được Nhà nước hỗ trợ để tổ chức lại sản xuất, áp dụng khoa học - kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn như: VietGAP, Global GAP và có đầu ra ổn định.

Lĩnh vực KTTT, HTX của tỉnh Tiền Giang có nhiều khởi sắc nhưng vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế. Như mô hình nhỏ lẻ, manh mún, thiếu vốn, thiếu quỹ đất, cơ sở hạ tầng chưa bảo đảm, công nghệ phục vụ sản xuất và chế biến chưa nhiều...

Theo đó, vấn đề đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động lĩnh vực kinh tế này đang là vấn đề đặt ra đối với tỉnh Tiền Giang cũng như các HTX hiện nay.

Năm 2021 và quý I-2022, toàn tỉnh Tiền Giang có 23 HTX thành lập mới, giải thể 1 HTX, nâng tổng số HTX hiện có lên 247. Các HTX đã thu hút 87.301 thành viên tham gia; Tạo việc làm cho 30.634 lao động; Tổng doanh thu trên 2.651 tỷ đồng, lợi nhuận trên 73 tỷ đồng, thu nhập bình quân khoảng 6 triệu đồng/người/tháng. Về xếp loại HTX, có 52 HTX đạt loại tốt (chiếm 21,1%), 43 HTX đạt loại khá (chiếm 17,4%), 95 HTX đạt loại trung bình (chiếm 38,5%), 34 HTX yếu kém (chiếm 13,8%); riêng 23 HTX mới thành lập nên chưa xếp loại.

Theo Công nghiệp Tiêu dùng